Pamiątkowa tablica

10 czerwca 2010 roku w kościele garnizonowym w Szczecinie miała miejsce podniosła uroczystość. Dokładnie 65 lat temu żołnierze 12 Dywizji Piechoty objęli służbę na zachodniej granicy Polski. Ta data została w późniejszych latach przyjęta przez Wojska Ochrony Pograniczna za swoje święto. Dla uczczenia doniosłej rocznicy Zarząd Koła nr 2 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP z Prezesem ppłk. w st. spocz. Andrzejem Selegą na czele, podjął inicjatywę ufundowania i wmurowania pamiątkowej tablicy.
Po uroczystej mszy świętej, w której uczestniczyli zaproszeni goście i poczty sztandarowe 12 DZ, Policji, ZBŻZ i ORWP, ZIW RP, Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP, w krużgankach świątyni odsłonięcia tablicy dokonali: gen. dyw. Andrzej Gwadera – Zastępca Dowódcy 12 DZ w Szczecinie, płk dypl. Henryk Grzybowski – ostatni dowódca Pomorskiej Brygady WOP, płk SG Michał Kogut – Zastępca Komendanta NoOSG, dr Bazyli Baran – Przewodniczący Rady Miasta Szczecin, ppłk mgr Andrzej Selega – Prezes Koła nr 2 ZBŻZ i ORWP. Odsłoniętą tablicę poświęcił wikariusz parafii garnizonowej ks. por. Wojciech Kułak. Następnie goście spotkali się w jednej z sal hotelu Rycerskiego w Szczecinie. Przed hotelem uczestników przywitała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pograniczna w Szczecinie, która wykonała kilka żołnierskich piosenek. Podczas spotkania komitety Honorowy i Organizacyjny podziękowały osobom zaangażowanym w realizację projektu tablicy pamiątkowej. Wielu gości wyrażało wdzięczność i szacunek dla inicjatorów i wykonawców projektu, podkreślając doniosłość upamiętnionego wydarzenia. Na tablicy ukazującej zarys zachodniej granicy państwowej na obszarze Pomorza Zachodniego umieszczono symbole formacji ochraniających granicę zachodnia przez minione 65 lat – 12 DZ w Szczecinie (następczyni 12 DP), Pomorskiej Brygady WOP, Pomorskiego Oddziału SG, Morskiego Oddziału SG, Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz daty i odcinki ich działania.10 czerwca 2010 roku w kościele garnizonowym w Szczecinie miała miejsce podniosła uroczystość. Dokładnie 65 lat temu żołnierze 12 Dywizji Piechoty objęli służbę na zachodniej granicy Polski. Ta data została w późniejszych latach przyjęta przez Wojska Ochrony Pograniczna za swoje święto. Dla uczczenia doniosłej rocznicy Zarząd Koła nr 2 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP z Prezesem ppłk. w st. spocz. Andrzejem Selegą na czele, podjął inicjatywę ufundowania i wmurowania pamiątkowej tablicy. Po uroczystej mszy świętej, w której uczestniczyli zaproszeni goście i poczty sztandarowe 12 DZ, Policji, ZBŻZ i ORWP, ZIW RP, Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP,
w krużgankach świątyni odsłonięcia tablicy dokonali: gen. dyw. Andrzej Gwadera – Zastępca Dowódcy 12 DZ w Szczecinie, płk dypl. Henryk Grzybowski – ostatni dowódca Pomorskiej Brygady WOP, płk SG Michał Kogut – Zastępca Komendanta NoOSG, dr Bazyli Baran – Przewodniczący Rady Miasta Szczecin, ppłk mgr Andrzej Selega – Prezes Koła nr 2 ZBŻZ i ORWP. Odsłoniętą tablicę poświęcił wikariusz parafii garnizonowej ks. por. Wojciech Kułak.

            Następnie goście spotkali się w jednej z sal hotelu Rycerskiego w Szczecinie. Przed hotelem uczestników przywitała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pograniczna w Szczecinie, która wykonała kilka żołnierskich piosenek. Podczas spotkania komitety Honorowy i Organizacyjny podziękowały osobom zaangażowanym
w realizację projektu tablicy pamiątkowej. Wielu gości wyrażało wdzięczność i szacunek dla inicjatorów i wykonawców projektu, podkreślając doniosłość upamiętnionego wydarzenia.

            Na tablicy ukazującej zarys zachodniej granicy państwowej na obszarze Pomorza Zachodniego umieszczono symbole formacji ochraniających granicę zachodnia przez minione 65 lat – 12 DZ w Szczecinie (następczyni 12 DP), Pomorskiej Brygady WOP, Pomorskiego Oddziału SG, Morskiego Oddziału SG, Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz daty i odcinki ich działania.

Kontakt

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1
tel. +48 68 358 21 11, fax +48 68 358 27 00

Dyżurny operacyjny Oddziału (24 h/dobę):
tel. +48 68 358 20 11, tel.  kom. +48 721 960 400
e-mail: sdo.nadodrzanski@strazgraniczna.pl 
 
Telefon Interwencyjny SG: 0 800 422 322 
Telefon Zaufania NoOSG: +48 68 358 22 22

Rzecznik Prasowy

mjr SG Irena Skuliniec
Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej
tel. +48 68 358 20 10 (godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 665 998 808

rzecznik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Rzecznik Prasowy odpowiada wyłącznie na zapytania dziennikarzy. 

Pozostałe listy będą przekazywane do innych komórek organizacyjnych NoOSG według właściwości.
skargi i wnioski

Fundusz Granic Zewnętrznych