Akty prawne


Ustawa o Straży Granicznej

Ustawa o ochronie granicy państwowej
Rozporządzenie MSW w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i czlonków ich rodzin
Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
Rozporządzenie MSW w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Kontakt

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1
tel. +48 68 358 21 11, fax +48 68 358 27 00

Dyżurny operacyjny Oddziału (24 h/dobę):
tel. +48 68 358 20 11, tel.  kom. +48 721 960 400
e-mail: sdo.nadodrzanski@strazgraniczna.pl 
 
Telefon Interwencyjny SG: 0 800 422 322 
Telefon Zaufania NoOSG: +48 68 358 22 22

Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej
tel. +48 68 358 20 10 (godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 0 665 998 808

rzecznik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Rzecznik Prasowy odpowiada wyłącznie na zapytania dziennikarzy. 

Pozostałe listy będą przekazywane do innych komórek organizacyjnych NoOSG według właściwości.
skargi i wnioski

Fundusz Granic Zewnętrznych


kostka brukowa przedszkole