Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 137 cudzoziemców pracowało nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

137 cudzoziemców pracowało nielegalnie

Rafał Potocki
26.10.2017

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach stwierdzono, że 137 cudzoziemców pracowało nielegalnie.

Funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach przeprowadzili w dwóch firmach mających swoje siedziby we Wrocławiu kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP.

Podczas weryfikacji dokumentacji firm - budowlanej oraz agencji pracy tymczasowej, potwierdzającej zatrudnienie 178 obcokrajowców stwierdzono, że 137 cudzoziemców - 115 ob. Gruzji, 20 ob. Ukrainy, 1 ob. Rosji oraz 1 ob. Peru- pracowało bez wymaganego zezwolenia na pracę. Obcokrajowcy wykonywali zlecone czynności budowlane.

Prezesem zarządu obu firm, które nielegalnie zatrudniały cudzoziemców jest 35-letni obywatel Ukrainy.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, natomiast w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł.

Do końca września 2017 roku funkcjonariusze NoOSG objęli kontrolą legalności zatrudnienia 5428 cudzoziemców. Stwierdzono nieprawidłowości wobec 1019 cudzoziemców.

do góry