Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyła procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyła procedury uchodźczej

Rafał Potocki
31.10.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od strony niemieckiej obywatelkę Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemka wcześniej starała się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Zatrzymana cudzoziemka, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyła granicę, gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono 51-letnia kobieta próbowała uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech. Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego zobowiązującego obywatelkę Rosji do powrotu, decyzją Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry