Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Granica wewnętrzna jest strzeżona - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Granica wewnętrzna jest strzeżona

Rafał Potocki
03.11.2017

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 3 przypadki usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy.

Wczoraj, 02.11.2017 r. funkcjonariusze NoOSG ze Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek w Ludwigsdorfie oraz Świecku zatrzymali 3 cudzoziemców (obywatela Tunezji, Indii oraz Wietnamu), którzy przekroczyli granicę wbrew przepisom, gdyż nie posiadali dokumentów do tego uprawniających. Po ustaleniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Cudzoziemców za nielegalne przekroczenie granicy ukarano mandatami karnymi. 

do góry