Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wystawa „OBLICZA HANDLU LUDŹMI” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wystawa „OBLICZA HANDLU LUDŹMI”

Rafał Potocki
10.11.2017

„Handel ludźmi” to temat spotkań, organizowany od lat przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Dzięki współpracy funkcjonariuszy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim Panią Barbarą Kołarzyk, uczniowie mają możliwość obejrzenia wystawy Oblicza Handlu Ludźmi.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pani Barbary Kołarzyk, Koordynator ds. Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – kpt. SG Małgorzata Maciejewska wraz z asp. szt. Mariuszem Matuszewskim z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zaprezentowali uczniom wystawę Oblicza handlu ludźmi”. Autorem i wykonawcą wystawy jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jednych z wielu zadań Straży Granicznej i Policji należy zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi, który jest jedną z form współczesnego niewolnictwa. Funkcjonariusze od wielu lat zwalczają ten proceder, prowadzą czynności weryfikacyjne w ramach identyfikacji potencjalnych ofiar. Zgodnie z Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, Straż Graniczna i Policja prowadzą szeroko rozumianą profilaktykę wśród różnych grup społecznych i zawodowych, czego wyrazem jest także wystawa pn. „Oblicza handlu ludźmi”, którą teraz mogą obejrzeć uczniowie. Wystawa powstała w ramach realizowanego projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem tego projektu jest podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi wśród obywateli Polski poprzez wykorzystanie narzędzi dopasowanych do określonych grup docelowych. Jednym z elementów tego projektu jest właśnie organizacja wystawy mobilnej na terenie kilku wybranych województw. Województwo lubuskie, z racji położenia przygranicznego, jak również wykazywanego zaangażowania w działania dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi, zostało wytypowane do organizacji tej wystawy. Wystawa składała się z 6 plansz, na których zaprezentowano ogólne informacje czym jest handel ludźmi, gdzie szukać pomocy, a także przedstawiono przykłady form wykorzystania, m.in. pracę przymusową, wykorzystanie seksualne, zmuszanie do kradzieży. Zamieszczone na planszach fotografie nie są stylizowane, lecz pochodzą z autentycznego materiału zebranego przez służby w toku działań operacyjnych,  podczas ścigania przestępstwa handlu ludźmi .


 

 

do góry