Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej IV edycja szkolenia zgrywającego dla przewodników psów służbowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IV edycja szkolenia zgrywającego dla przewodników psów służbowych

Rafał Potocki
05.12.2017

Od 1 do 3 grudnia 2017 r., w Kłodzku odbyło się po raz czwarty szkolenie zgrywające przewodników psów służbowych, które służyło podnoszeniu kompetencji przewodników psów oraz wymianie praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystaniem psów służbowych podczas prowadzenia działań przez służby ratownicze oraz ochrony porządku publicznego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały tematykę bezpieczeństwa przewodnika i psa, opiekę weterynaryjną, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, metodologię prowadzenia działań z wykorzystaniem psów służbowych różnych specjalności, a także współdziałanie pomiędzy służbami. Wykłady przeprowadzili dr n. wet. Violetta Kapuśniak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz mjr SG Przemysław Rogalski z Placówki SG w Kłodzku. Otwarta formuła szkolenia zmuszała do samodzielnego podejmowania decyzji i analizowania zdobytych informacji pod kątem ich dalszej przydatności, oraz wykonywania czynności, z którymi się wcześniej nie zetknęli. Przewodnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do samodzielnej pracy z psem służbowym. Posługując się nawigacją GPS 2 grupy musiały odnaleźć 9 rozrzuconych w terenie punktów i na każdym z nich wykonać zadania wymagające wiedzy specjalistycznej i współpracy. W szkoleniu oprócz funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG z Placówek SG w Kłodzku, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Poznaniu , Wrocławiu-Strachowicach brali także udział funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, dolnośląskiej Policji z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej w Kłodzku, Służby Więziennej z Kłodzka, Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, a także ratownicy z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wrocław, strażacy-ratownicy z Republiki Czeskiej i żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby i 28 psów.

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku, jednak najważniejsze role odgrywali pozoranci – z pomocą przyszło nam 18 zaprzyjaźnionych harcerzy z Hufca ZHP w Wałbrzychu. Zorganizowanie szkolenia możliwe było dzięki współpracy ze Starostą Powiatu Kłodzkiego Panem Maciejem Awiżeniem oraz Regionem IPA Straż Graniczna w Kłodzku. Była to czwarta edycja szkolenia zgrywającego przewodników psów służbowych organizowana przez naszą placówkę, która dzięki szerokiemu zainteresowaniu wśród służb mundurowych i pozytywnym opiniom, weszła na stałe do kalendarza szkoleń realizowanych przez Placówkę SG w Kłodzku. Zainteresowanych informujemy, że przygotowania do V edycji szkolenia zostały już rozpoczęte.

do góry