Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Szkolenia dla urzędników Powiatowych Urzędników Pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenia dla urzędników Powiatowych Urzędników Pracy

Autor: Rafał Potocki

Funkcjonariusze z Placówek SG w Poznaniu-Ławicy oraz Wrocławiu-Strachowicach szkolili przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.

Funkcjonariusze z Grupy do Spraw Cudzoziemców Placówki SG w Poznaniu – Ławicy przeprowadzili szkolenie dla 25 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru województwa wielkopolskiego. Natomiast funkcjonariusze z Zespołu ds. Spraw Migracji Grupy ds. Cudzoziemców z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach szkolili w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu 11 pracowników urzędu.

Szkolenia związane były z wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach szkoleń przedstawiciele Straży Granicznej omówili zagadnienia dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju. Przedstawili wzory dokumentów, które są podstawą pobytu cudzoziemców w Polsce oraz zapoznali urzędników z zasadami liczenia dni pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz Państw Schengen. 

do góry