Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 35 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

35 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
15.12.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich dni przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 35 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 4 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatel Rosji, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Kolejnych 4 cudzoziemców - obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, zatrzymano gdyż cudzoziemcy po złożeniu w Polsce wniosków o ochronę międzynarodową nielegalnie przekroczyli granicę, aby w innych krajach również złożyć wnioski o ochronę międzynarodową. Podczas kontroli legalności pobytu zatrzymano także 7 obywateli Wietnamu, 7 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Pakistanu, 1 obywatela Iraku, 1 obywatela Rosji, 1 obywatelkę Chin oraz 1 obywatela Azerbejdżanu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju lub cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Zatrzymano również 3 obywateli Ukrainy, gdyż nielegalnie wykonywali pracę na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto zatrzymano 1 obywatela Serbii oraz 2 obywateli Rosji. Po ustaleniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

 

do góry