Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję ….” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję ….”

Rafał Potocki
22.12.2017

Dziś, 22 grudnia 2017 r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Gen. bryg. SG Wojciech Skowronek - Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odebrał ślubowanie od 12 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Uroczystość odbyła się w Komendzie NoOSG w Krośnie Odrzańskim z udziałem pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej i rodzin funkcjonariuszy. Komendant, pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i wyraził nadzieję, że słowa roty ślubowania staną się dla nich  zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny. Podkreślił, że zakładając mundur funkcjonariusza Straży Granicznej należy pamiętać, by nosić go z dumą i szacunkiem. Zaznaczył, że każdy funkcjonariusz powinien strzec dobrego imienia służby, honoru i godności. Komendant NoOSG gen.bryg. SG Wojciech Skowronek skierował również podziękowania i gratulacje rodzicom ślubujących funkcjonariuszy. Błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił kapelan Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Marcin Czuchraniuk. Już za kilka dni funkcjonariusze, którzy dzisiaj ślubowali rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie, po którym zostaną skierowani do pełnienia służby w Placówkach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Komendant Główny SG określił również przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG w 2018 r. do 60 osób

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

- o nieposzlakowanej opinii,

- która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystająca w pełni z praw publicznych,

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

- gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

- która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

(http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/7457,Nabor-do-sluzby.html).

do góry