Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Rafał Potocki
27.12.2017

Wczoraj (26.12.2017 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu zatrzymali 4-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy bezpośrednio po złożeniu w Polsce wniosków o ochronę międzynarodową wyjechali do Niemiec.

Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyli granicę, gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono obcokrajowcy, w dniu 16 grudnia 2017 r. wystąpili o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, a 25 grudnia 2017 r. nielegalnie przekroczyli granicę. Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej do czasu zakończenia postępowania przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry