Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Granica wewnętrzna jest strzeżona - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Granica wewnętrzna jest strzeżona

Rafał Potocki
29.12.2017

Potwierdzeniem tego jest zatrzymanie 5 cudzoziemców którzy nielegalnie przekroczyli granicę oraz przebywali na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających.

Wczoraj, 28.12.17 r. funkcjonariusze z Placówek SG w Świecku oraz Poznaniu-Ławicy zatrzymali 2 obywateli Iranu, 1 obywatela Białorusi, 1 obywatelkę Zimbabwe oraz 1 obywatela Meksyku. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę oraz przebywają na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających. Obywatel Białorusi został przekazany w ramach readmisji w trybie uproszczonym stronie niemieckiej, natomiast obywatel Meksyku w ramach rozporządzenia Dublin III zostanie przekazany stronie holenderskiej. Po ustaleniu, że pozostali cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium Niemiec, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

do góry