Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 15 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

15 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
08.01.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 15 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 6 obywateli Ukrainy, których cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Podczas kontroli legalności pobytu zatrzymano także 3 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Mołdawii oraz 1 obywatela Azerbejdżanu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto zatrzymano 1 obywatela Nigru oraz obywatela Azerbejdżanu. Po ustaleniu, że obcokrajowcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium Państw Schengen, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało.

Ujawniono również 2 obywateli Ukrainy, którzy, usiłowali wjechać do naszego kraju bez dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Jak ustalili funkcjonariusze cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w naszym kraju wracali z Niemiec, gdzie przebywali w odwiedzinach.

Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

do góry