Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 25 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

25 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
15.01.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 25 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 6 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Białorusi, których cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać do innego kraju UE.

Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

W wyniku kontroli legalności pobytu zatrzymano, także 10 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, 4 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Iraku, 1 obywatela Iranu, 1 obywatela Wietnamu oraz 1 obywatela Serbii.

6 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej zamiast dobrowolnie wykonać decyzję zobowiązującą ich do powrotu, usiłowało nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecka granicę. Z uwagi na stan zdrowia jednego z dzieci, wobec cudzoziemców zastosowano środki alternatywne polegające na zobowiązaniu obcokrajowców do pozostawania pod stałym adresem zamieszkania oraz stawiennictwa w wyznaczonych terminach  do organu Straży Granicznej. Kolejnych 4 Rosjan narodowości czeczeńskiej nadużyło procedury uchodźczej. Po złożeniu wniosków o ochronę międzynarodową, zamiast we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców, usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę. Również wobec tych obcokrajowców, że względu na stan zdrowia zastosowano środki alternatywne i nakazano pobyt w Ośrodku Recepcyjnym Urzędu do spraw Cudzoziemców Podkowa Leśna-Dębak.

2 obywateli Ukrainy przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen. Cudzoziemcy zostali zobowiązani do powrotu. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Kolejny obywatel Ukrainy przekroczył granicę z Czech do Polski, pomimo braku dokumentów do tego uprawniających. Został przekazany stronie czeskiej w ramach readmisji w trybie uproszczonym. Ostatni zatrzymany obywatel Ukrainy próbował ominąć obowiązujący go zakaz wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Teraz zostanie pod konwojem doprowadzony do granicy. Obywatel Iranu został zatrzymany gdyż cel i warunki wjazdu oraz pobytu były niezgodne z deklarowanym podczas składania wniosku wizowego. Również on został zobowiązany do powrotu. Kolejnego cudzoziemca, obywatela Iraku zatrzymano gdyż nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego go do powrotu przebywał będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Obywatel Wietnamu, który złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o pobyt i pracę, usiłował przekroczyć granicę pomimo braku dokumentów do tego uprawniających. W związku z naruszeniem przez niego przepisów zostanie zobowiązany do powrotu.

Ponadto zatrzymano 1 obywatela Serbii. Po ustaleniu, że obcokrajowiec posiada ważny tytuł pobytowy na terytorium Państw Schengen, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym.

do góry