Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 24 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

24 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
08.02.2018

Potwierdzeniem skuteczności działań realizowanych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG jest zatrzymanie 24 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące przepisy i musieli opuścić terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych od 5 do 7 lutego 2018 r. przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 5 obywateli Ukrainy, których cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. 

W wyniku kontroli legalności pobytu zatrzymano także 6 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Azerbejdżanu, 1 obywatela Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Mołdowy, Autonomii Palestyńskiej oraz Bangladeszu gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wszyscy cudzoziemcy, za wyjątkiem obywatela Autonomii Palestyńskiej, który został w ramach readmisji uproszczonej przekazany stronie niemieckiej oraz Bangladeszu, gdyż w celu zabezpieczenia postępowania administracyjnego wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego o umieszczenie cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Zatrzymano także obywatela Wietnamu, który dobrowolnie nie wykonał decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i teraz pod konwojem zostanie doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do granicy państwa.

Kolejnych 4 cudzoziemców-2 obywateli Rosji, obywatela Kirgistanu oraz Syrii zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

 

do góry