Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej IV Turniej halowej piłki nożnej - Sport -

Nawigacja

Sport

IV Turniej halowej piłki nożnej

08.03.2010

W dniu 20 lutego 2010r. odbył się turniej o Puchar przechodni Terenowej Organizacji Związkowej NSZZFSG pod patronatem Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Do udziału w Turnieju zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich będących w strukturze NoOSG Placówek oraz z Komendy Oddziału.

W dniu 20 lutego 2010r. odbył się turniej o Puchar przechodni Terenowej Organizacji Związkowej NSZZFSG pod patronatem Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Do udziału w Turnieju zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich będących w strukturze NoOSG Placówek oraz z Komendy Oddziału.
Gośćmi honorowymi byli Komendant Oddziału płk SG Jarosław FRĄCZYK wraz z Zastępcą kpt. SG Waldemarem HOŁODNIUKIEM, Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZFSG kolega Mariusz TYL oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZFSG w Krośnie Odrzańskim kolega Tomasz EKSTOWICZ. W sumie w turnieju udział wzięło 9 drużyn. Po ekscytujących rozgrywkach I miejsce zajęła drużyna z PSG w Szczecinie, II i III drużyny z Komendy NoOSG.do góry