Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej XXV Jubileuszowy Zlot Aktywu Turystycznego MSWiA - Sport -

Nawigacja

Sport

XXV Jubileuszowy Zlot Aktywu Turystycznego MSWiA

28.04.2011

W dniach 13-16 kwietnia 2011 r. odbył się XXV Jubileuszowy Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych i administracji w Ostrowie Wielkopolskim. W Zlocie uczestniczyło 60. przedstawicieli Kół i Klubów PTTK działających w jednostkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej z całego kraju.

W dniach 13-16 kwietnia 2011 r. odbył się XXV Jubileuszowy Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych i administracji w Ostrowie Wielkopolskim. W Zlocie uczestniczyło 60. przedstawicieli Kół i Klubów PTTK działających w jednostkach organizacyjnych Policji i Straży Granicznej z całego kraju.
Pomysł utworzenia Rady ds. Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zrodził się na I Seminarium „Turystyka w Resorcie Spraw Wewnętrznych”, które odbyło się w dniach 12-15 marca 1987 r. w Krakowie. W początkowym okresie swojej działalności Rada ds. Turystyki „z marszu” włączyła się w organizację Ogólnopolskich Rajdów Górskich Wojsk Ochrony Pogranicza, a następnie Ogólnopolskich Rajdów Górskich MSW.

W chwili obecnej Komisja Turystyki, wybierając sprawdzone formy działalności, kontynuuje organizowanie cyklicznych ogólnopolskich imprez turystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarium resortowego turysty, a mianowicie:

 Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych i administracji

 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”

 Ogólnopolskie Spotkania Turystyczne Policji

Warto pamiętać, iż pierwszy ogólnopolski resortowy rajd odbył się w dniach 30 maja – 4 czerwca 1972 roku pod nazwą Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki „Szlakami Walk Karpackiej Jednostki WOP”. W tym roku odbędzie się już 40. Jubileuszowy Rajd „Szlakami Obrońców Granic” Bieszczady 2011 w Ustrzykach Górnych, który wpisany został w kalendarz obchodów 20-lecia powstania Straży Granicznej.

Kulminacyjnym punktem tegorocznego Zlotu było uroczyste spotkanie połączone z archiwalną prezentacją multimedialną rajdów turystycznych, wręczeniem pucharów, medali i odznaczeń oraz konstruktywnymi dyskusjami, na które zaproszeni zostali członkowie-założyciele Rady ds. Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych, wyróżniający się działacze resortowej turystyki, komendanci i związkowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych wspomagających i wspierających tę działalność.

Dzięki przychylności i zrozumieniu Pana Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej doceniającego rangę powyższego przedsięwzięcia w Zlocie aktywnie współuczestniczyło koło PTTK nr 39 „GRYFICI” działające przy Placówce Straży Granicznej w Szczecinie, które godnie reprezentowali: kol. Dariusz KALCZYŃSKI- pełniący służbę w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie Porcie oraz kol. Jacek OGRODOWICZ- były funkcjonariusz Straży Granicznej.do góry