Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Drużyna Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na 40. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” - Sport -

Nawigacja

Sport

Drużyna Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na 40. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic”

27.06.2011

W dniach od 19 do 25 czerwca 2011 roku w Bieszczadach odbył się 40. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”, zorganizowany przez Komisję Turystyki Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tegoroczna edycja rajdu miała szczególny charakter, gdyż odbył się w 20. lecie utworzenia Straży Granicznej, która od początku swego istnienia patronuje imprezie. Teren tegorocznego rajdu nie był przypadkowy, gdyż to właśnie w Bieszczadach w 1971 roku zorganizowany został I Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki „Szlakami Walk Karpackiej Jednostki WOP”, który kontynuowany jest co roku pod obecną nazwą.

W dniach od 19 do 25 czerwca 2011 roku w Bieszczadach odbył się 40. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”, zorganizowany przez Komisję Turystyki Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tegoroczna edycja rajdu miała szczególny charakter, gdyż odbył się w 20. lecie utworzenia Straży Granicznej, która od początku swego istnienia patronuje imprezie. Teren tegorocznego rajdu nie był przypadkowy, gdyż to właśnie w Bieszczadach w 1971 roku zorganizowany został I Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki „Szlakami Walk Karpackiej Jednostki WOP”, który kontynuowany jest co roku pod obecną nazwą.
Ze względu na jubileuszowy charakter do Ustrzyk Górnych, gdzie w Hotelu Górskim PTTK znajdowała się baza rajdu, zaproszeni zostali weterani - uczestnicy pierwszych rajdów karpackich m.in. ppłk. w st. spocz. Andrzej Selega (Przewodniczący Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy działającego przy Placówce SG w Szczecinie) oraz mjr rez. SG Józef Smolański (Prezes koła PTTK nr 39 działającego przy Placówce SG w Szczecinie).
Dzięki przychylności i zrozumieniu Pana Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, doceniającego rangę i szczególny charakter tej imprezy, w rajdzie, w charakterze reprezentacji uczestniczyła drużyna koła PTTK nr 39 „GRYFICI” działającego przy Placówce SG w Szczecinie.
W skład zespołu rajdowego wchodzili: mjr SG Artur OCHAŁ (z Wydziału Operacyjno-Śledczego NoOSG), mjr SG Dariusz KALCZYŃSKI, mjr SG Andrzej ABRATKIEWICZ (obaj z Placówki SG w Szczecinie Porcie) oraz byli funkcjonariusze i sympatycy naszej formacji: kol. Jacek OGRODOWICZ, kol. Henryk TALWIK i Krzyś OCHAŁ. W ramach rajdu odbyły się m.in. cztery wycieczki wiodące przez najwyższe i najpiękniejsze szczyty polskich Bieszczad tj. Tarnicę (1346 m n.p.m.), Halicz (1333 m n.p.m.), Wielką i Małą Rawkę oraz Połoninę Caryńską i Połoninę Wetlińską. Ponadto dla chętnych zorganizowane zostały dwie wycieczki na Ukrainę: do Lwowa oraz na szczyt Pikuj (1408 m npm), który jest najwyższym szczytem pasma Bieszczad.
Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że uczestnicy rajdu zmagali się nie tylko z bieszczadzkimi wysokościami i odległościami, ze zmianami pogody (naprzemienne upały i deszcze) ale także musieli wykazać się wiedzą o terenie rajdu, historii Straży Granicznej i policji oraz pokazać swe umiejętności strzeleckie w turnieju strzelania sportowego i śpiewacze w konkursie piosenki rajdowej. W rajdzie uczestniczyło 36 drużyn (łącznie 283 uczestników) z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i Policji oraz środowisk turystycznych Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas uroczystego zakończenia rajdu, w związku z jubileuszem rajdu wyróżnieni zostali aktywni turyści i krajoznawcy – funkcjonariusze i pracownicy resortu, a wśród nich mjr SG Artur OCHAŁ i mjr SG Wojciech PRZYBYSZEWSKI (z Placówki SG w Szczecinie) członkowie koła PTTK nr 39 „GRYFICI” przy Placówce SG w Szczecinie. W 2012 roku odbędzie się kolejna edycja rajdu górskiego, tym razem w Paśmie Babiej Góry, ale już dziś zapraszamy wszystkich chętnych turystów do udziału.do góry