Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Rajd turystyczny „Wiosna pogranicza” - Sport -

Nawigacja

Sport

Rajd turystyczny „Wiosna pogranicza”

16.05.2012

12 maja b.r. na trasie Kościno – Lubieszyn odbył się młodzieżowy rajd pieszy ”Wiosna pogranicza”, zorganizowany i prowadzony przez członków Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie. Impreza została przygotowana przez Placówkę SG w Szczecinie wspólnie z Urzędem Gminy Dobra, przy wsparciu Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy Placówce SG w Szczecinie. Celem rajdu była popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Straży Granicznej wśród dzieci i młodzieży z pogranicza. Uczestniczyło w nim około 60 uczniów zorganizowanych w 6 drużyn rajdowych. Swoje drużyny wystawiły Szkoły Podstawowe w Rzędzinach i Mierzynie, Zespół Szkół w Dołujach oraz, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie.

12 maja b.r. na trasie Kościno – Lubieszyn odbył się młodzieżowy rajd pieszy ”Wiosna pogranicza”, zorganizowany i prowadzony przez członków Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie. Impreza została przygotowana przez Placówkę SG w Szczecinie wspólnie z Urzędem Gminy Dobra, przy wsparciu Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy Placówce SG w Szczecinie. Celem rajdu była popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Straży Granicznej wśród dzieci i młodzieży z pogranicza. Uczestniczyło w nim około 60 uczniów zorganizowanych w 6 drużyn rajdowych. Swoje drużyny wystawiły Szkoły Podstawowe w Rzędzinach i Mierzynie, Zespół Szkół w Dołujach oraz, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie.
Start zorganizowany został w Kościnie (obok budynku dawnej strażnicy WOP i SG), gdzie drużyny zostały przewiezione z Lubieszyna autokarem. Trasa rajdu prowadziła przez urokliwy las „graniczny”, m.in. drogami położonymi obok malowniczych, śródleśnych jezior kościńskich. Podczas marszu uczestnicy realizowali trzy zadania konkursowe. Na pierwszym punkcie, rajdowicze za pomocą lornetki musieli wypatrzeć „przemytników” ukrytych w zaroślach. Muszę w tym miejscu wspomnieć, że nie zawsze dało się poskromić dziecięcą fantazję i niektóre drużyny… spontanicznie przeszukiwały pobliski las. Na drugim punkcie kontrolnym zadaniem było odszukanie ukrytych pakunków z przemytem „broni” i sprawdzenie ich za pomocą pętli do wykrywania metalu. Kolejnym zadaniem rajdowym realizowanym podczas marszu było „hasło wartownika”, polegające na wypatrzeniu w lesie ukrytych kart z literami, które po wpisaniu do krzyżówki miało utworzyć hasło zapomniane przez „wartownika”. Meta imprezy została zorganizowana na boisku sportowym w Lubieszynie, gdzie dla uczestników prowadzone były konkursy sportowe (m.in. bieg do wojskowej menażki, strzelania sportowego, bieg po kopercie, rzut kółkami do celu) oraz konkursy piosenki turystycznej i żołnierskiej oraz konkurs plastyczny pt. „Na granicy służba trwa”. Najlepsi startujący otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Urząd Gminy Dobra, natomiast dla wszystkich pozostałych uczestników były lizaki, ciastka oraz poczęstunek turystyczny przy ognisku. Wszystkie szkolne drużyny rajdowe nagrodzone zostały także okolicznościowymi dyplomami. Nagrody i dyplomy wręczali: p. Rozalia Adamska (sekretarz Gminy Dobra), mjr SG Zbigniew Włodarczyk (komendant PSG w Szczecinie) oraz ppłk rez. SG Andrzej Budzyński (komendant Straży Gminnej). Należy wspomnieć, że komandorem rajdu był kol. mjr rez. SG Wojciech Przybyszewski, sędzią trasy mjr SG Artur Ochał (WOŚ NoOSG), kierownikiem mety chor. SG Elżbieta Adamus (PSG w Szczecinie), a konferansjerem mjr rez. SG Józef Smolański. W prowadzenie rajdu zaangażowanych było łącznie 11 funkcjonariuszy z Placówek SG w Szczecinie i Szczecinie-Porcie oraz byłych funkcjonariuszy SG – członków Koła PTTK nr 39.


do góry