Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Szlakami obrońców granic" - Sport -

Nawigacja

Sport

"Szlakami obrońców granic"

03.07.2013

Dwie drużyny reprezentujące Nadodrzański Oddział SG zajęły czwarte i szóste miejsca w ogólnej klasyfikacji podczas tegorocznego 42. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, który odbywał się w dniach 23-29 czerwca na terenie Gór Opawskich (woj. opolskie) w rejonie Pokrzywnej. Rajd tradycyjnie organizowany jest pod auspicjami Komisji Turystyki Resortu Spraw Wewnętrznych, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale głównym jego organizatorem jest komitet organizacyjny kierowany przez funkcjonariuszy SG pod przewodnictwem mjr SG Mariusza Skrzyńskiego (COS SG). W rajdzie uczestniczyło łącznie 275 uczestników zorganizowanych w 26 drużyn rajdowych, które reprezentowały różne jednostki Policji Państwowej i Straży Granicznej, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Swoje zespoły wystawiły m.in. Morski OSG, Bieszczadzki OSG, Nadodrzański OSG oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Za zgodą Komendanta NoOSG płk SG Andrzeja Kamińskiego, reprezentacja NoOSG wystawiona została przez Koło PTTK nr 39 działające przy Placówce SG w Szczecinie. Był to najliczniejszy zespół rajdowy, gdyż w jego skład wchodziło łącznie 33 uczestników: funkcjonariuszy SG, byłych funkcjonariuszy SG oraz pracowników placówek w Szczecinie, Szczecinie-Porcie i Archiwum SG w Szczecinie, a także członków ich rodzin. Reprezentacja NoOSG kierowana była przez mjr SG Artura Ochała (WOŚ).

Dwie drużyny reprezentujące Nadodrzański Oddział SG zajęły czwarte i szóste miejsca w ogólnej klasyfikacji podczas tegorocznego 42. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, który odbywał się w dniach 23-29 czerwca na terenie Gór Opawskich (woj. opolskie) w rejonie Pokrzywnej. Rajd tradycyjnie organizowany jest pod auspicjami Komisji Turystyki Resortu Spraw Wewnętrznych, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale głównym jego organizatorem jest komitet organizacyjny kierowany przez funkcjonariuszy SG pod przewodnictwem mjr SG Mariusza Skrzyńskiego (COS SG). W rajdzie uczestniczyło łącznie 275 uczestników zorganizowanych w 26 drużyn rajdowych, które reprezentowały różne jednostki Policji Państwowej i Straży Granicznej, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Swoje zespoły wystawiły m.in. Morski OSG, Bieszczadzki OSG, Nadodrzański OSG oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Za zgodą Komendanta NoOSG płk SG Andrzeja Kamińskiego, reprezentacja NoOSG wystawiona została przez Koło PTTK nr 39 działające przy Placówce SG w Szczecinie. Był to najliczniejszy zespół rajdowy, gdyż w jego skład wchodziło łącznie 33 uczestników: funkcjonariuszy SG, byłych funkcjonariuszy SG oraz pracowników placówek w Szczecinie, Szczecinie-Porcie i Archiwum SG w Szczecinie, a także członków ich rodzin. Reprezentacja NoOSG kierowana była przez mjr SG Artura Ochała (WOŚ).


Podczas imprezy, drużyny rajdowe musiały pokonać cztery trasy górskie o różnej skali trudności, w tym niestety przez dwa dni przy padającym deszczu (jedna ze względu na duży opad została odwołana!). Trasy poprowadzone zostały przez organizatorów po malowniczych szlakach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, w tym m.in. przez Biskupią Kopę (890 m npm), która jako najwyższa góra tego pasma, wchodzi do kanonu Korony Gór Polski. Ponadto rajdowe współzawodnictwo obejmowało także konkurs strzelania z broni pneumatycznej, sprawdzian z terenoznawstwa, wiedzy o regionie i historii formacji granicznych i policyjnych. Najbardziej emocjonujący był jednak konkurs piosenek rajdowych, układanych przez uczestników w trakcie rajdu. Tegorocznym laureatem festiwalu piosenki została drużyna Nadodrzańskiego OSG, która zaprezentowała piosenkę pt. „W Pokrzywnej”, której słowa ułożone zostały przez st. chor. SG Elżbietę Adamus i kol. Henryka Talwika. Warto wspomnieć, że reprezentacja NoOSG powróciła z rajdu łącznie z 6 pucharami, ale być może po kolejnym wrześniowym rajdzie górskim resortu spraw wewnętrznych uda się powiększyć tą kolekcję.


do góry