Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Imieniny Szkoły w Iłowej - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Imieniny Szkoły w Iłowej

15.06.2010

W dniu 12.06.2010r. w ramach współpracy oraz na zaproszenie organizatorów oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej f-sze Placówki SG w Olszynie uczestniczyli w organizacji imprezy „Imieniny Szkoły”, w której udział wzięli przedstawiciele innych służb, w tym Policji, Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, prezentując możliwości sprzętu specjalistycznego, będącego na wyposażeniu poszczególnych formacji i służb. Przeprowadzono kiermasze, konkursy, loterię fantową a tradycyjnie już czterokołowiec TRX cieszył się największą popularnością wśród dzieci. Zaprezentowano specyfikę pracy służb mundurowych, w tym pod hasłem wspólnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych oraz wspólnych działań naszych służb w tym zakresie. Na uroczystości, skierowanej w szczególności do społeczności szkolnej, obecni byli również burmistrz Miasta Iłowa, radni, mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, władze samorządowe, dzieci i młodzież, organizacje społeczne. Całość barwnie i kolorowo została uwieczniona na dokumentacji fotograficznej a nasi f-sze, bardzo pozytywnie ocenieni i przyjęci przez dzieci dorosłych już zostali zaproszeni na przyszły raz.

W dniu 12.06.2010r. w ramach współpracy oraz na zaproszenie organizatorów oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej f-sze Placówki SG w Olszynie uczestniczyli w organizacji imprezy „Imieniny Szkoły”, w której udział wzięli przedstawiciele innych służb, w tym Policji, Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, prezentując możliwości sprzętu specjalistycznego, będącego na wyposażeniu poszczególnych formacji i służb. Przeprowadzono kiermasze, konkursy, loterię fantową a tradycyjnie już czterokołowiec TRX cieszył się największą popularnością wśród dzieci. Zaprezentowano specyfikę pracy służb mundurowych, w tym pod hasłem wspólnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych oraz wspólnych działań naszych służb w tym zakresie. Na uroczystości, skierowanej w szczególności do społeczności szkolnej, obecni byli również burmistrz Miasta Iłowa, radni, mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, władze samorządowe, dzieci i młodzież, organizacje społeczne. Całość barwnie i kolorowo została uwieczniona na dokumentacji fotograficznej a nasi f-sze, bardzo pozytywnie ocenieni i przyjęci przez dzieci dorosłych już zostali zaproszeni na przyszły raz.

do góry