Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Organizacja i pełnienie służby w punktach kontaktowych - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Organizacja i pełnienie służby w punktach kontaktowych

26.05.2011

W dniu 25.05.2011 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku gościła delegacja funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby Celnej przebywająca na kursie doskonalącym ''Organizacja i pełnienie służby w punktach kontaktowych'' w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Celem wizyty funkcjonariuszy pełniących służbę w Centrach Współpracy na granicy z Republika Czeską oraz Słowacką było zapoznanie się z zasadami i modelem współpracy opartej na Umowie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych.

W dniu 25.05.2011 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku gościła delegacja funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby Celnej przebywająca na kursie doskonalącym ''Organizacja i pełnienie służby w punktach kontaktowych'' w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Celem wizyty funkcjonariuszy pełniących służbę w Centrach Współpracy na granicy z Republika Czeską oraz Słowacką było zapoznanie się z zasadami i modelem współpracy opartej na Umowie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych.


do góry