Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Blaskiem chronieni ruszyło w Szczecinie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Blaskiem chronieni ruszyło w Szczecinie

30.06.2011

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie 21 czerwca 2011 roku zakończyli I etap realizacji ogólnopolskiego programu prewencyjno – edukacyjnego ,,Blaskiem Chronieni” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Do udziału w ww. programie zgłosiło się 17 szkół podstawowych, głównie z terenów wiejskich znajdujących się na terenie służbowej odpowiedzialności PSG w Szczecinie.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie 21 czerwca 2011 roku zakończyli I etap realizacji ogólnopolskiego programu prewencyjno – edukacyjnego ,,Blaskiem Chronieni” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Do udziału w ww. programie zgłosiło się 17 szkół podstawowych, głównie z terenów wiejskich znajdujących się na terenie służbowej odpowiedzialności PSG w Szczecinie.
Spotkania z uczniami miały na celu kształtowanie świadomości pożądanych postaw dzieci ich rodziców oraz nauczycieli w trosce o uchronienie najmłodszych uczestników ruchu drogowego przed poważnymi konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu i utratą życia w wyniku wypadków komunikacyjnych w różnych miejscach i sytuacjach, które mogłyby stworzyć zagrożenie komunikacyjne.
W trakcie wdrażania I etapie programu prewencyjno – edukacyjnego dzieci poprzez wysłuchanie prelekcji oraz udział w scenkach rodzajowych (sytuacje problemowe) otrzymały praktyczne wskazówki oraz zdobyły wiedzę na temat bezpieczeństwa w obszarze ,,ja- jako najmłodszy uczestnik ruchu drogowego”, min. : jako pieszy, pasażer, rowerzysta, ,,przejazd kolejowy”. Podczas I- go etapu ,,Blaskiem Chronieni” uczestnicy spotkań z zaprezentowanych różnego rodzaju elementów odblaskowych dokonali wyboru tego ,,odblasku”, który ich zdaniem będzie najchętniej, każdego dnia przez nich noszony. W programie wzięło udział blisko 2 000 dzieci.
W większości spotkań uczestniczyli również przewodnicy psów służbowych wraz z trzema psami służbowymi, których obecność nie tylko uatrakcyjniała zajęcia ale umożliwiała zobrazowanie tematu ,,pies na mojej drodze”, w ramach którego wspólnie z uczniami omówiliśmy bezpieczne zasady zachowania się wobec obcego psa oraz przedstawiliśmy dwie pozycje ,,drzewko” i ,,żółwik” chroniące przed atakiem psa.
W ramach współdziałania na rzecz rozpowszechniania bezpiecznych zachowań wśród społeczności lokalnej do realizacji przedsięwzięcia przyłączyli się funkcjonariusze z Straży Gminnej w Dobrej oraz z Straży Miejskiej w Policach.
W trakcie spotkań rozdano dzieciom broszurki informacyjne ,,ja- jako najmłodszy uczestnik ruchu drogowego” oraz dla każdej z klas biorących udział w przedsięwzięciu pamiątkowy plakat ,,Blaskiem Chronieni”. Powyższe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i z ogromną aprobatą naszych działań ze strony dyrekcji szkół, nauczycieli wykazując tym samym chęć dalszej współpracy w obszarze propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.do góry