Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Porozumienie w sprawie współdziałania Straży Granicznej ze Strażą Miejską na terenie gminy Krosno Odrz. - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Porozumienie w sprawie współdziałania Straży Granicznej ze Strażą Miejską na terenie gminy Krosno Odrz.

25.07.2011

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut i Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Pan Marek Cebula 25 lipca br. podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej i Straży Miejskiej na wspólnym terenie. Równolegle Burmistrz Miasta podpisał podobne porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrz. mł.ins. Mirosławem Kruszelnickim. Podczas spotkania omówiono zakres współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie m.in. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, głównie przygranicznych terenów, oraz przywracania kontroli granicznej na czas trwania mistrzostw EURO 2012. Porozumienie obowiązuje funkcjonariuszy podejmujących działania na terenie będącym w zasięgu terytorialnym obu jednostek.

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut i Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Pan Marek Cebula 25 lipca br. podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej i Straży Miejskiej na wspólnym terenie. Równolegle Burmistrz Miasta podpisał podobne porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrz. mł.ins. Mirosławem Kruszelnickim. Podczas spotkania omówiono zakres współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie m.in. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, głównie przygranicznych terenów, oraz przywracania kontroli granicznej na czas trwania mistrzostw EURO 2012. Porozumienie obowiązuje funkcjonariuszy podejmujących działania na terenie będącym w zasięgu terytorialnym obu jednostek.do góry