Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wizyta uczniów z Gdańska w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wizyta uczniów z Gdańska w PNCW

19.02.2012

15 lutego 2012 roku w Polsko Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku gościła delegacja uczniów z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Celem wizyty uczniów było zapoznanie się z zasadami i modelem funkcjonowania Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy oraz Placówki Straży Granicznej w Świecku, jako przykładu dającego wymierne korzyści współpracy transgranicznej między służbami RP i RFN. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się ze sprzętem będącym na osobistym wyposażeniu funkcjonariuszy SG i pojazdami wykorzystywanymi do pełnienia służby.

15 lutego 2012 roku w Polsko Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku gościła delegacja uczniów z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Celem wizyty uczniów było zapoznanie się z zasadami i modelem funkcjonowania Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy oraz Placówki Straży Granicznej w Świecku, jako przykładu dającego wymierne korzyści współpracy transgranicznej między służbami RP i RFN. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się ze sprzętem będącym na osobistym wyposażeniu funkcjonariuszy SG i pojazdami wykorzystywanymi do pełnienia służby.

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku są zaangażowani w działania Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej, objętej patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Delegacji towarzyszyli funkcjonariusze Straży Granicznej tj. zastępca naczelnika Wydziału Granicznego – kierownik Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy - ppor. SG Marek Fila, zastępca komendanta PSG w Świecku - mjr SG Artur Szczeciński, przedstawiciel Urzędu Celnego - kierownik referatu PNCW - nadkom. Andrzej Gilas oraz przedstawiciele Policji Federalnej i Policji Landowej Republiki Federalnej Niemiec.


do góry