Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Podsumowanie działalności projektu pilotazowego "Wspólnych placówek" - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Podsumowanie działalności projektu pilotazowego "Wspólnych placówek"

Autor:

12 czerwca 2012r. w Polsko Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy kwartał działalności pilotażowego projektu „Wspólnych polsko niemieckich placówek z mieszaną obsadą”. W trakcie trzech miesięcy działalności funkcjonariusze „wspólnych placówek” zatrzymali łącznie po obu stronach granicy 143 osoby różnej narodowości, m.in. za naruszenie przepisów dotyczących legalności pobytu na terytorium RP i RFN, ale także ujawnili narkotyki oraz pojazdy pochodzące z kradzieży o znacznej wartości.

12 czerwca 2012r. w Polsko Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy kwartał działalności pilotażowego projektu „Wspólnych polsko niemieckich placówek z mieszaną obsadą”. W trakcie trzech miesięcy działalności funkcjonariusze „wspólnych placówek” zatrzymali łącznie po obu stronach granicy 143 osoby różnej narodowości, m.in. za naruszenie przepisów dotyczących legalności pobytu na terytorium RP i RFN, ale także ujawnili narkotyki oraz pojazdy pochodzące z kradzieży o znacznej wartości.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele koordynatorzy projektu ze strony Policji Federalnej i Straży Granicznej oraz kierownicy jednostek zaangażowanych w jego realizację, tj.: Zastępca Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie Pan Peter Michael Kessow, Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Piotr Perszke, Kierownicy Inspekcji PF we Frankfurcie n. Odrą i Ludwigsdorfie oraz komendanci PSG w Świecku i Zgorzelcu. W czasie narady obie strony stwierdziły, że współpraca w ramach projektu odbywa się na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Osiągnięte wyniki w pierwszych trzech miesiącach działalności placówek w Świecku-Frankfurcie i Ludwigsdorfie-Zgorzelcu pozwalają zauważyć, że wdrożony z dniem 1 marca br. pilotażowy projekt ewoluuje i przynosi wymierne efekty. Podczas spotkania podkreślono wpływ wspólnych patroli na poprawę bezpieczeństwa na polsko-niemieckim pograniczu oraz skuteczne zwalczanie przestępczości transgranicznej w różnych aspektach.

Spotkanie odbyło się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz z podpisaną w dniu 22 lutego 2012r. Wspólną Deklaracją intencji między Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji pilotażowego projektu „Wspólnych polsko-niemieckich placówek z mieszaną obsadą”.

W dniu 23 kwietnia 2012r. Ministrowie Spraw Wewnętrznych obu krajów oficjalnie zainicjowali funkcjonowanie wytypowanych do projektu placówek, które faktyczne wykonywanie swoich zadań rozpoczęły w dniu 1 marca 2012r.

W związku z działalnością wspólnych placówek nie powinien dziwić widok polskich i niemieckich funkcjonariuszy pełniących służbę w jednym patrolu. Wspólne polsko - niemieckie patrole funkcjonują od lat, ale pomysł wspólnych placówek to nowatorska idea związana z realizacją zadań w obrębie wspólnej granicy wewnętrznej Unii Europejskiej.

do góry