Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Polsko - niemieckie ćwiczenia pościgowe - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Polsko - niemieckie ćwiczenia pościgowe

08.11.2012

W minionym tygodniu Niemiecka Policja Federalna z Inspekcji Pasewalk wraz ze Strażą Graniczną ze Szczecina i polską policją brały udział w ćwiczeniach dotyczących pościgu transgranicznego. Inicjatorem i koordynatorem ćwiczeń była Inspekcja Policji Federalnej w Pasewalk. Celem ćwiczenia była optymalizacja dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy. Ćwiczenie przebiegało w realnych warunkach publicznego ruchu drogowego. Założeniem ćwiczenia było zatrzymanie samochodu osobowego, z podejrzanymi osobami, który ominął policyjną kontrolę na autostradzie nr 11 po niemieckiej stronie. Funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec i Krajowej podjęli pościg wjeżdżając do Polski do momentu, aż pojazd będzie mógł być zatrzymany przez polską Straż Graniczną i polską Policję. Według ocen wszystkich uczestników ćwiczenie zakończyło się sukcesem. Cele, dotyczące przepływu informacji i innych wspólnych działań podczas ćwiczenia transgranicznego zatrzymania zostały osiągnięte.

W minionym tygodniu Niemiecka Policja Federalna z Inspekcji Pasewalk wraz ze Strażą Graniczną ze Szczecina i polską policją brały udział w ćwiczeniach dotyczących pościgu transgranicznego. Inicjatorem i koordynatorem ćwiczeń była Inspekcja Policji Federalnej w Pasewalk.

Celem ćwiczenia była optymalizacja dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy. Ćwiczenie przebiegało w realnych warunkach publicznego ruchu drogowego. Założeniem ćwiczenia było zatrzymanie samochodu osobowego, z podejrzanymi osobami, który ominął policyjną kontrolę na autostradzie nr 11 po niemieckiej stronie. Funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec i Krajowej podjęli pościg wjeżdżając do Polski do momentu, aż pojazd będzie mógł być zatrzymany przez polską Straż Graniczną i polską Policję. Według ocen wszystkich uczestników ćwiczenie zakończyło się sukcesem. Cele, dotyczące przepływu informacji i innych wspólnych działań podczas ćwiczenia transgranicznego zatrzymania zostały osiągnięte. Możliwość prowadzenia pościgu transgranicznego przez organy bezpieczeństwa i porządku publicznego istnieje już od roku 2008. Jest on kompensacyjnym działaniem zwalczania przestępczości transgranicznej po zniesieniu kontroli granicznej na granicy wewnętrznej. Podstawy prawne dla prowadzenia pościgu stanowi Konwencja Wykonawcza do Układu Schengen i Niemiecko/Polska Umowa o Współpracy Policji i Straży Granicznych na Terenach Przygranicznych. Konieczność tej regulacji pokazują przypadki przestępczości transgranicznej ostatnich tygodni w obszarze przygranicznym z Polską.

do góry