Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Referat dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego US - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Referat dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego US

Autor:

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Szczecinie odpowiadając na zaproszenie dr politologii Pana Fuada Jomma 15 stycznia br. wygłosili referat na temat zadań, uprawnień i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Słuchaczami byli studenci trzeciego roku studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Placówkę SG w Szczecinie reprezentowali: Zastępca Komendanta PSG w Szczecinie kpt. SG Zbigniew Pałka, kpt. SG Katarzyna Pabin i st. chor. SG Elżbieta Adamus. Studenci wykazali duże zainteresowanie sytuacją, w której obecnie znajduje się Straż Graniczna na granicy wewnętrznej UE, czego przykładem była ,,ożywiona” dyskusja dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i szereg dociekliwych pytań o kierunek trwającej restrukturyzacji naszej formacji.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Szczecinie odpowiadając na zaproszenie dr politologii Pana Fuada Jomma 15 stycznia br. wygłosili referat na temat zadań, uprawnień i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Słuchaczami byli studenci trzeciego roku studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Placówkę SG w Szczecinie reprezentowali: Zastępca Komendanta PSG w Szczecinie kpt. SG Zbigniew Pałka, kpt. SG Katarzyna Pabin i st. chor. SG Elżbieta Adamus. Studenci wykazali duże zainteresowanie sytuacją, w której obecnie znajduje się Straż Graniczna na granicy wewnętrznej UE, czego przykładem była ,,ożywiona” dyskusja dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i szereg dociekliwych pytań o kierunek trwającej restrukturyzacji naszej formacji.


do góry