Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Porozumienie ws. nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Porozumienie ws. nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin

11.03.2013

6 marca 2013r. w siedzibie Izby Celnej w Szczecinie płk SG Andrzej Kamiński p.o. Komendanta Oddziału SG podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, Służbą Celną i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Porozumienie określa zasady współdziałania w tym wymiany informacji, prowadzenie wspólnych akcji oraz sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin itp. Komendantowi NoOSG towarzyszył Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń.

6 marca 2013r. w siedzibie Izby Celnej w Szczecinie płk SG Andrzej Kamiński p.o. Komendanta Oddziału SG podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, Służbą Celną i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Porozumienie określa zasady współdziałania w tym wymiany informacji, prowadzenie wspólnych akcji oraz sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin itp. Komendantowi NoOSG towarzyszył Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń.


do góry