Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie Komendantów NoOSG i MOSG z Dyrektorami BPOL - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie Komendantów NoOSG i MOSG z Dyrektorami BPOL

31.10.2013

W dniach 29-30 października br. w Pirnie spotkali się Komendanci Straży Granicznej z Nadodrzańskiego i Morskiego Oddziału z Prezydentami Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie, Berlinie i Bad Bramstedt. Spotkanie to miało charakter roboczy, na którym poruszano istotne kwestie dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie ogólnej sytuacji operacyjnej na granicy polsko - niemieckiej, rozwoju nielegalnej migracji oraz patroli działających w ramach pilotażowych wspólnych placówek. Bieżąca sytuacja wywołała również temat wymiany informacji z partnerami niemieckimi w trakcie przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej w okresie od 8 do 23 listopada. Doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy podnoszą wartość tych kontaktów. Bieżąca wymiana informacji jest kluczowym elementem współpracy na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej. Spotkanie było okazją do podpisania porozumienie pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej a Prezydentem Policji Federalnej w Pirnie w sprawie funkcjonowania wspólnego Punktu Przyjmowania Osób i Regionalnej Wymiany Informacji w zakresie organizacji przedsięwzięć na terenach przygranicznych.

W dniach 29-30 października br. w Pirnie spotkali się Komendanci Straży Granicznej z Nadodrzańskiego i Morskiego Oddziału z Prezydentami Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie, Berlinie i Bad Bramstedt. Spotkanie to miało charakter roboczy, na którym poruszano istotne kwestie dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie ogólnej sytuacji operacyjnej na granicy polsko - niemieckiej, rozwoju nielegalnej migracji oraz patroli działających w ramach pilotażowych wspólnych placówek. Bieżąca sytuacja wywołała również temat wymiany informacji z partnerami niemieckimi w trakcie przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej w okresie od 8 do 23 listopada. Doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy podnoszą wartość tych kontaktów. Bieżąca wymiana informacji jest kluczowym elementem współpracy na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej.

Spotkanie było okazją do podpisania porozumienie pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej a Prezydentem Policji Federalnej w Pirnie w sprawie funkcjonowania wspólnego Punktu Przyjmowania Osób i Regionalnej Wymiany Informacji w zakresie organizacji przedsięwzięć na terenach przygranicznych.do góry