Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Tymczasowe kontrole graniczne wymagają dobrej organizacji - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Tymczasowe kontrole graniczne wymagają dobrej organizacji

31.10.2013

Od 8 do 23 listopada wracają kontrola graniczna na granice wewnętrzne UE w Polsce - szlabanów nie będzie. Będzie to wyrywkowa, sprofilowana kontrola graniczna, prowadzona na wjazd do Polski. Jej celem jest uniemożliwienie wjazdu osobom mogącym zaburzyć porządek i bezpieczeństwo podczas Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie. Służby graniczne, policyjne, celne i GDDKiA będą kierowały się doświadczeniami sprzed 1,5 roku, gdy przywrócono kontrole graniczne na czas EURO 2012. Kontrole wracają na granicę Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwa oraz w przejściach lotniczych.

Od 8 do 23 listopada wracają kontrola graniczna na granice wewnętrzne UE w Polsce - szlabanów nie będzie. Będzie to wyrywkowa, sprofilowana kontrola graniczna, prowadzona na wjazd do Polski. Jej celem jest uniemożliwienie wjazdu osobom mogącym zaburzyć porządek i bezpieczeństwo podczas Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie. Służby graniczne, policyjne, celne i GDDKiA będą kierowały się doświadczeniami sprzed 1,5 roku, gdy przywrócono kontrole graniczne na czas EURO 2012. Kontrole wracają na granicę Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwa oraz w przejściach lotniczych.

31 października w Zielonej Górze odbyło się spotkanie służb zaangażowanych w tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na czas trwania Konferencji Klimatycznej COP 19. Głównym tematem spotkania była organizacja ruchu w przejściach granicznych wyznaczonych do kontroli granicznej. W spotkaniu zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze z ramienia Straży Granicznej udział wzięli: zastępca Komendanta NoOSG ppłk SG Tomasz Michalski, Komendant Placówki w Świecku - mjr SG Krzysztof Krawiec, zastępca Komendanta Placówki w Tuplicach mjr SG Leszek Onuchowski oraz Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Służby Celnej, Policji i ITD. W związku z brakiem jakichkolwiek problemów podczas ubiegłorocznych działań podjętych wraz z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na czas EURO2012 zgodnie stwierdzono, że wykorzystane techniki, organizacja ruchu i kanały współpracy zostaną powtórzone.

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych w dniach od 8 do 23 listopada, zgodnie z zapisami kodeksu granicznego Schengen. Nie oznacza to jednak powrotu szlabanów na granicy. Będą to kontrole sprofilowane, wyrywkowe i prowadzone na wjazd do Polski, by uniemożliwić i kontrolować wjazd osób niepożądanych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla COP 19. Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolować będą w ramach mobilnych patroli, przy użyciu Schengenbusów i przenośnych czytników baz danych. Polscy obywatele, jak każdy obywatel UE, zobowiązani są tylko do posiadania dowodu osobistego bądź paszportu przy przekraczaniu granicy, ale ta zasada obowiązuję również dziś. Cudzoziemcy, którzy są niepożądani w naszym kraju muszą liczyć się z odmową wjazdu.
Powodem tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa Konferencji Klimatycznej. Przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza nie tylko możliwość stałego, bądź czasowego kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W praktyce nie będzie się to wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Opierając się na doświadczeniach sprzed roku, gdy podczas EURO 2012 obowiązywały podobne przepisy, MSW jest przekonane, że ruch podróżnych będzie płynny.

do góry