Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Punkt konsultacyjny IOM we Wrocławiu - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Punkt konsultacyjny IOM we Wrocławiu

13.12.2013

11.12.2013r. Zastępca Komendanta PSG we Wrocławiu -Strachowicach mjr. SG Beata Sareło - Janiak oraz Kierownik Grupy ds Cudzoziemców mjr SG Andrzej Domalewski uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez IOM w związku z otwarciem punktu konsultacyjnego tej organizacji we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich współpracujących z IOM oraz przedstawiciele placówek oraz Oddziałów SG. Na spotkaniu obecna była Dyrektor Biura IOM w Polsce Pani Anna Rostocka oraz Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu ds Cudzoziemców Pan Tomasz Cytrynowicz. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło dotychczasowej współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w kwestie cudzoziemców i IOM w odniesieniu do powstałego punktu konsultacyjnego oraz spraw związanych z realizowanym przez IOM programem pomocy w dobrowolnych powrotach. Pani Dyrektor Anna Rostocka wysoko oceniła dotychczasową współprace w tym zakresie. Pan Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu UdsC w swoim wystąpieniu odniósł się również do zmian które czekają instytucje związane z problematyką migracji cudzoziemców w świetle planowanego na dzień 01.05.2014 roku wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach.

11.12.2013r. Zastępca Komendanta PSG we Wrocławiu -Strachowicach mjr. SG Beata Sareło - Janiak oraz Kierownik Grupy ds Cudzoziemców mjr SG Andrzej Domalewski uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez IOM w związku z otwarciem punktu konsultacyjnego tej organizacji we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich współpracujących z IOM oraz przedstawiciele placówek oraz Oddziałów SG. Na spotkaniu obecna była Dyrektor Biura IOM w Polsce Pani Anna Rostocka oraz Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu ds Cudzoziemców Pan Tomasz Cytrynowicz. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło dotychczasowej współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w kwestie cudzoziemców i IOM w odniesieniu do powstałego punktu konsultacyjnego oraz spraw związanych z realizowanym przez IOM programem pomocy w dobrowolnych powrotach. Pani Dyrektor Anna Rostocka wysoko oceniła dotychczasową współprace w tym zakresie. Pan Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu UdsC w swoim wystąpieniu odniósł się również do zmian które czekają instytucje związane z problematyką migracji cudzoziemców w świetle planowanego na dzień 01.05.2014 roku wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach.
do góry