Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Akcja mandatowa "weź paragon" - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Akcja mandatowa "weź paragon"

17.02.2014

Funkcjonariusze PSG we Wrocławiu Strachowicach uczestniczyli w akcji mandatowej „Weź paragon”, podczas której ujawnili i zabezpieczyli tytoń i wyroby tytoniowe. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru wyniosła 30362zł. Podczas akcji organizowanej przez instytucje skarbowe dokonano rutynowych czynności służbowych na terenach byłego Dworca Świebodzkiego i giełdy samochodowej przy ulicy Gnieźnieńskiej. W wyniku czynności zarekwirowano towar bez polskich znaków skarbowych akcyzy: 99 paczek nielegalnego suszu tytoniowego krojonego o łącznej wadze 49,5 kg i 2200 sztuk papierosów produkcji białoruskiej i ukraińskiej. W toku czynności sprawdzono legalność pobytu na terenie Polski kilku obcokrajowców. Ujawnione i zabezpieczone towary akcyzowe zostały przekazane Urzędowi Celnemu z uwagi na właściwość rzeczową do postępowań karno-skarbowych.

Funkcjonariusze PSG we Wrocławiu Strachowicach uczestniczyli w akcji mandatowej „Weź paragon”, podczas której ujawnili i zabezpieczyli tytoń i wyroby tytoniowe. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru wyniosła 30362zł.

Podczas akcji organizowanej przez instytucje skarbowe dokonano rutynowych czynności służbowych na terenach byłego Dworca Świebodzkiego i giełdy samochodowej przy ulicy Gnieźnieńskiej. W wyniku czynności zarekwirowano towar bez polskich znaków skarbowych akcyzy: 99 paczek nielegalnego suszu tytoniowego krojonego o łącznej wadze 49,5 kg i 2200 sztuk papierosów produkcji białoruskiej i ukraińskiej. W toku czynności sprawdzono legalność pobytu na terenie Polski kilku obcokrajowców. Ujawnione i zabezpieczone towary akcyzowe zostały przekazane Urzędowi Celnemu z uwagi na właściwość rzeczową do postępowań karno-skarbowych.

Współdziałanie instytucji miało na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i zwalczanie przestępczości związanej z towarami akcyzowymi i towarem podrabianym oraz łamaniem przepisów ustawy o cudzoziemcach.do góry