Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Podpisanie porozumienia i spotkanie wigilijne w PSG w Szczecinie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Podpisanie porozumienia i spotkanie wigilijne w PSG w Szczecinie

21.12.2010

Komendant Oddziału płk SG Jarosław Frączyk odwiedził 20.12 2010 r. Szczecin. Okazją do wizyty było kilka ważnych wydarzeń. W godzinach porannych w siedzibie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy służbami. Następnie w Placówce SG w Szczecinie Pan Komendant spotkał się z czworgiem pracowników cywilnych, którzy po wieloletniej pracy odejdą wkrótce na emeryturę. Wśród nich była pani Alicja Kierach, która przepracowała w formacjach granicznych ponad 42 lata. Wyrażając podziękowania i uznanie dla sumiennej pracy i zaangażowania pracowników, płk Frączyk wręczył im pamiątkowe ryngrafy. Kolejnym punktem dnia było spotkanie wigilijne z funkcjonariuszami i pracownikami Placówki SG w Szczecinie.

Komendant Oddziału płk SG Jarosław Frączyk odwiedził 20.12 2010 r. Szczecin. Okazją do wizyty było kilka ważnych wydarzeń. W godzinach porannych w siedzibie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy służbami. Następnie w Placówce SG w Szczecinie Pan Komendant spotkał się z czworgiem pracowników cywilnych, którzy po wieloletniej pracy odejdą wkrótce na emeryturę. Wśród nich była pani Alicja Kierach, która przepracowała w formacjach granicznych ponad 42 lata. Wyrażając podziękowania i uznanie dla sumiennej pracy i zaangażowania pracowników, płk Frączyk wręczył im pamiątkowe ryngrafy. Kolejnym punktem dnia było spotkanie wigilijne z funkcjonariuszami i pracownikami Placówki SG w Szczecinie.
Rozpoczęły je życzenia Komendanta Placówki, Komendanta Oddziału oraz modlitwa i życzenia kapelana Oddziału ks. ppłk. SG Mirosława Kurjaniuka. Łamiąc się opłatkiem Komendant Oddziału podziękował za integrację Placówki, profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy oraz osiągane wyniki w służbie. Życzył bezpiecznych, spokojnych i rodzinnych świąt. Po południu w gmachu Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych. Gospodarzem i organizatorem tej uroczystości byli arcybiskup Andrzej Dzięga i Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Wojciech Olbryś. Kilkuset funkcjonariuszy i żołnierzy z całego województwa reprezentujących wszystkie służby uczestniczyło najpierw we mszy świętej, a następnie w refektarzu składało sobie życzenia. Wśród mundurowych byli również Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Szczecin, zachodniopomorscy parlamentarzyści, oficerowie Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód. Tradycja spotkań wigilijnych „mundurówki” w Szczecinie ma już kilka lat. Skupia w przedświątecznym czasie tych, którzy jak powiedział Arcybiskup Dzięga: „swoje serce zaangażowali w działania na rzecz bezpieczeństwa i pokoju dla współobywateli, Ojczyzny i innych potrzebujących”. W spotkaniu wigilijnym wzięli udział wraz z Komendantem i księdzem Kapelanem Oddziału przedstawiciele Placówek SG ze Szczecina, Szczecina Poru i Szczecina – Goleniowa.
do góry