Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Otwarcie nowej siedziby Placówki w Zielonej Górze - Babimoście już 1 czerwca 2011 - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Otwarcie nowej siedziby Placówki w Zielonej Górze - Babimoście już 1 czerwca 2011

27.05.2011

1 czerwca 2011 – otwarcie nowej siedziby Placówki Straży Granicznej Zielona Góra – Babimost oraz obchody 20. lecia powstania Straży Granicznej w Komendzie NoOSG w Krośnie Odrzańskim

1 czerwca 2011 – otwarcie nowej siedziby Placówki Straży Granicznej Zielona Góra – Babimost oraz obchody 20. lecia powstania Straży Granicznej w Komendzie NoOSG w Krośnie Odrzańskim

Od dnia 17 grudnia 2010 r. budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Zielonej Górze, w którym jeszcze do niedawna mieścił się Sąd Wojskowy jest w trwałym zarządzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przez kilka miesięcy w budynku tym prowadzono prace remontowe zmierzające do przystosowania go na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście. Funkcjonariusze NoOSG z Placówki w Zielonej Górze – Babimoście od momentu jej powstania tj. 15 marca 2009r. działają na terenie całego powiatu krośnieńskiego i powiatu zielonogórskiego (bez gminy Nowogród Bobrzański), często prowadząc swe czynności również w Zielonej Górze. Jednakże do tej pory, z uwagi na brak innej możliwości zakwaterowania, siedziba ich mieściła się w jednym z budynków usytuowanych w Komendzie NoOSG w Krośnie Odrzańskim.

Nowa lokalizacja Placówki umożliwi częstsze podejmowanie działań w samym mieście w walce z nielegalną migracją czy z innymi przestępstwami leżącymi we właściwości Straży Granicznej. Ponadto we współpracy z innymi służbami funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców Zielonej Góry, co dotychczas z uwagi na koszty dojazdu było utrudnione.

Otwarcie nowej siedziby Placówki odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 9.00.

Nie będzie to zwykłe przekroczenie progu nowego budynku przez funkcjonariuszy, lecz zostanie uświetnione przecięciem wstęgi przez Prezydenta Zielonej Górze wspólnie z Komendantem Głównym Straży Granicznej i symbolicznym przekazaniem klucza do budynku Komendantowi Placówki. Obecni będą również pozostali przedstawiciele lokalnych samorządów i służb miejskich.

Mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli wysłuchać i obejrzeć koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, która zagra na Placu Bohaterów Westerplatte ok. godz. 10.00. Koncert potrwa około pół godziny.

Tego też dnia wspomniana orkiestra uświetni uroczystości związane z obchodami XX lecia Straży Granicznej w Komendzie NoOSG w Krośnie Odrzańskim. W tym mieście ulicą Piastów około godziny 13.45 – 14.15 przemaszeruje grająca orkiestra wraz z kompanią reprezentacyjną prowadząca gości do Komendy Oddziału po patriotycznej Mszy Św., która zostanie odprawiona w Kościele pw. Św. Marcina w Krośnie Odrz.

Rocznica powstania Straży Granicznej jest okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie funkcjonariuszom oraz do wręczenia odznaczeń i medali zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i dla osób związanych z nasza formacją poprzez ścisłą współpracę, np. dla przedstawicieli samorządów. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował Pana Marcina Zydorowicza – Wojewodę Zachodniopomorskiego i Pana Janusza Pęcherza – Prezydenta Miasta Kalisza złotymi medalami za zasługi dla Straży Granicznej, a Panią Barbarę Przygodzką – inicjatorkę akcji charytatywnej „Tęczowy Promyk Dzieciom”, Dyrektorkę Warszawskiego Przedszkola „Tęczowy Promyk” – brązowym medalem za zasługi dla Straży Granicznej.

Odznaczenia i mianowania zostaną wręczone na placu apelowym w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na wyższe stopnie zostało mianowanych 36 oficerów, 187 chorążych i 55 podoficerów z całego Oddziału.

Do niedawna Straż Graniczna kojarzyła się tylko z kontrolą graniczną i obecnością funkcjonariuszy w przejściach granicznych, których dziś już na granicy wewnętrznej nie ma. Układ z Schengen funkcjonariuszom Straży Granicznej dał szereg innych możliwości na podejmowanie działań wewnątrz kraju, które rozszerzyły zasięg działania tej służby. Straż Graniczna otrzymała szereg uprawnień, dzięki którym mimo braku kontroli na granicy skuteczność podejmowanych przez funkcjonariuszy działań nie maleje lecz wzrasta. Większość funkcjonariuszy, którzy kiedyś pełnili służbę w przejściach granicznych, teraz realizuje swe zadania w patrolach mobilnych. Funkcjonariusze mają m.in. prawo do kontroli drogowej pojazdów, z którego korzystają, by przeciwdziałać przestępstwom leżącym we właściwości Straży Granicznej. Ponadto Straż Graniczna otrzymała zadania identyfikujące ją bardziej jako służbę migracyjną. Skupiamy się w dużej mierze na kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

do góry