Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Czas wykorzystać zdobytą wiedzę - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Czas wykorzystać zdobytą wiedzę

22.09.2011

23 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki w Poznaniu – Ławicy 21 września br. zostało mianowanych na stopień kaprala – pierwszy stopień w służbie tuż po zakończeniu przez nich kilkumiesięcznego szkolenia. Minęło ponad 8 miesięcy odkąd rozpoczęli kurs podstawowy, po nim przyszedł czas na kurs podoficerski i praktyki w macierzystej jednostce. 16 września cykl szkoleń został zakończony i w poniedziałek, 19 września, dwudziestu trzech funkcjonariuszy stawiło się w Placówce w Poznaniu – Ławicy, by kontynuować służbę już nie jako kursant, lecz pełnoprawny funkcjonariusz wykorzystujący zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. 21 września Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut mianował ich na stopień kaprala, z dniem 22 września powierzając im nowe stanowiska w kontroli bezpieczeństwa lotów, kontroli ruchu granicznego i grupie ds. cudzoziemców.

23 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki w Poznaniu – Ławicy 21 września br. zostało mianowanych na stopień kaprala – pierwszy stopień w służbie tuż po zakończeniu przez nich kilkumiesięcznego szkolenia. Minęło ponad 8 miesięcy odkąd rozpoczęli kurs podstawowy, po nim przyszedł czas na kurs podoficerski i praktyki w macierzystej jednostce. 16 września cykl szkoleń został zakończony i w poniedziałek, 19 września, dwudziestu trzech funkcjonariuszy stawiło się w Placówce w Poznaniu – Ławicy, by kontynuować służbę już nie jako kursant, lecz pełnoprawny funkcjonariusz wykorzystujący zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. 21 września Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut mianował ich na stopień kaprala, z dniem 22 września powierzając im nowe stanowiska w kontroli bezpieczeństwa lotów, kontroli ruchu granicznego i grupie ds. cudzoziemców.
Po zakończonej uroczystości wręczenia mianowań na kolejne stopnie Komendant Oddziału, jego zastępca płk SG Wiesław Rokicki oraz Komendant PSG w Poznaniu – Ławicy ppłk SG Bogdan Sobczak gratulowali funkcjonariuszom ukończenia kursów i życzyli jak najlepszych wyników w służbie, zwracając szczególną uwagę na rolę placówek lotniczych w wykonywaniu zadań powierzonych Straży Granicznej.do góry