Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie odznaczony medalem - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie odznaczony medalem

18.11.2011

16 listopada 2011 r. na uroczystej zbiórce komendant PSG w Szczecinie Porcie ppłk SG Bernard Szymkowiak wręczył Panu Andrzejowi BOROWIEC, Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, którym został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Niepodległości. Pan Andrzej BOROWIEC jest zasłużonym pracownikiem gospodarki morskiej. Współpraca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Porcie, w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia sprawności naszej formacji. Dzięki dobrej współpracy możliwe jest prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz korzystanie przez Straż Graniczą z urządzeń i i nabrzeży Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pan Dyrektor przejawia daleko idącą inicjatywę w podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia sprawności działania oraz podniesienia poziomu wyposażenia technicznego PSG w Szczecinie Porcie.

16 listopada 2011 r. na uroczystej zbiórce komendant PSG w Szczecinie Porcie ppłk SG Bernard Szymkowiak wręczył Panu Andrzejowi BOROWIEC, Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, którym został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Niepodległości. Pan Andrzej BOROWIEC jest zasłużonym pracownikiem gospodarki morskiej. Współpraca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Porcie, w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia sprawności naszej formacji. Dzięki dobrej współpracy możliwe jest prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz korzystanie przez Straż Graniczą z urządzeń i i nabrzeży Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pan Dyrektor przejawia daleko idącą inicjatywę w podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia sprawności działania oraz podniesienia poziomu wyposażenia technicznego PSG w Szczecinie Porcie.do góry