Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Komitet Ewaluacyjnego Schengen w PNCW - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Komitet Ewaluacyjnego Schengen w PNCW

01.10.2012

28.09.2012 r. w Polsko Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyła się wizyta Komitetu Ewaluacyjnego Schengen. Zadaniem misji ewaluacyjnej było sprawdzenie, czy Polska w obszarze „współpracy policyjnej” skutecznie implementowała dorobek prawny Schengen oraz dorobek prawny Unii Europejskiej. Skład Komitetu obejmował Eksperta wiodącego z Cypru, przedstawiciela Sekretariatu Generalnego Rady UE oraz Ekspertów z Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji i Węgier. Komitetowi Ewaluacyjnemu towarzyszyli przedstawiciele z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Policji. PNCW było reprezentowane przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Granicznego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – Kierownika PNCW ppor. SG Marka Fila oraz Koordynatora Policji Polskiej podinsp. Wiesława Goma.

28.09.2012 r. w Polsko Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyła się wizyta Komitetu Ewaluacyjnego Schengen. Zadaniem misji ewaluacyjnej było sprawdzenie, czy Polska w obszarze „współpracy policyjnej” skutecznie implementowała dorobek prawny Schengen oraz dorobek prawny Unii Europejskiej. Skład Komitetu obejmował Eksperta wiodącego z Cypru, przedstawiciela Sekretariatu Generalnego Rady UE oraz Ekspertów z Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji i Węgier. Komitetowi Ewaluacyjnemu towarzyszyli przedstawiciele z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Policji. PNCW było reprezentowane przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Granicznego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – Kierownika PNCW ppor. SG Marka Fila oraz Koordynatora Policji Polskiej podinsp. Wiesława Goma.


do góry