Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

17.10.2012

18 października przypadają szóste obchody Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi realizowane w ramach Krajowego Planu Działania przeciwko Handlowi Ludźmi. To szeroki i wieloaspektowy problem, bowiem może dotknąć każdego z nas. Ofiarą można stać się poprzez podstęp, oszustwo, groźbę, użycie siły, wykorzystanie słabości czy odurzenie środkami chemicznymi. Handel ludźmi to nie tylko sprzedaż do agencji towarzyskich czy zmuszanie do nierządu. To też zmuszanie do popełniania przestępstw, żebractwa, a także do niewolniczej pracy. Ciekawa oferta pracy, na przykład za granicą, czasem jest przykrywką dla prawdziwych zamierzeń „pracodawcy”. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje decyzje, ale w ich podejmowaniu należy być czujnym i zapobiegawczym. Dlatego też łatwiejszym celem są osoby bardzo młode, niedoświadczone życiowo. Ktoś może to wykorzystywać do własnych celów. Stąd tak istotne szerzenie informacji na temat zapobiegania handlowi ludźmi.

18 października przypadają szóste obchody Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi realizowane w ramach Krajowego Planu Działania przeciwko Handlowi Ludźmi. To szeroki i wieloaspektowy problem, bowiem może dotknąć każdego z nas. Ofiarą można stać się poprzez podstęp, oszustwo, groźbę, użycie siły, wykorzystanie słabości czy odurzenie środkami chemicznymi. Handel ludźmi to nie tylko sprzedaż do agencji towarzyskich czy zmuszanie do nierządu. To też zmuszanie do popełniania przestępstw, żebractwa, a także do niewolniczej pracy. Ciekawa oferta pracy, na przykład za granicą, czasem jest przykrywką dla prawdziwych zamierzeń „pracodawcy”. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje decyzje, ale w ich podejmowaniu należy być czujnym i zapobiegawczym. Dlatego też łatwiejszym celem są osoby bardzo młode, niedoświadczone życiowo. Ktoś może to wykorzystywać do własnych celów. Stąd tak istotne szerzenie informacji na temat zapobiegania handlowi ludźmi.


Koordynator do spraw zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej por. SG Małgorzata Maciejewska realizuje program współpracy z młodzieżą i dorosłymi. W tym tygodniu wspólnie z przedstawicielem Komendy Policji w Żarach oraz Straży Miejskiej w Żarach poprowadzili spotkania z młodzieżą żarską poruszające w swojej tematyce proceder handlu ludźmi, jego oblicza, niebezpieczeństwa oraz zasady zmniejszające ryzyko stania się ofiarą handlu. 15 października br. miało miejsce spotkanie z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz gimnazjalistami z Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach. Dnia 16 października takie spotkanie odbyło się w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach. Natomiast 18 października – w Europejskim Dniu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, zaplanowane jest spotkanie z osobami bezrobotnymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

do góry