Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nowe zapisy ustawy o transporcie drogowym - szkolenie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Nowe zapisy ustawy o transporcie drogowym - szkolenie

24.10.2012

W dniach 22-23 października 2012r. Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu zorganizowała szkolenie z zakresu zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym obowiązujących od 01.01.2012 r. Tematem szkolenia było „Prowadzenie kontroli transportu drogowego oraz postępowań administracyjnych w zakresie transportu drogowego w świetle nowych zapisów ustawy o transporcie drogowym”.

W dniach 22-23 października 2012r. Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu zorganizowała szkolenie z zakresu zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym obowiązujących od 01.01.2012 r. Tematem szkolenia było „Prowadzenie kontroli transportu drogowego oraz postępowań administracyjnych w zakresie transportu drogowego w świetle nowych zapisów ustawy o transporcie drogowym”.

Szkolenie podzielone było na dwa moduły: 1 teoretyczny moduł obejmował analizę nowych zapisów ustawy o transporcie drogowym i prowadzony był przez Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu- Oddziału Terenowego Wydziału Inspekcji w Legnicy, natomiast 2 moduł skupił się na praktycznym zastosowaniu nowych przepisów w warunkach kontroli na drodze. Zajęcia praktyczne miały miejsce na autostradzie A-4 w m. Kraśnik Dolny. W szkoleniu oprócz funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu wzięli udział inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego Delegatura w Legnicy oraz funkcjonariusze PSG w Tuplicach.


do góry