Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obchody XXII rocznicy SG w Komendzie NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Obchody XXII rocznicy SG w Komendzie NoOSG

21.05.2013

21 maja 2013 roku w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej uczczono obchody XXII rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczystość uświetniała orkiestra 12. Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego ze Szczecina oraz zaproszeni goście z sąsiednich oddziałów i ośrodków szkolenia, włodarze Ziem Zachodnich oraz wielu przedstawicieli samorządów i współpracujących służb mundurowych oraz uczniów szkół, mieszkańców okolic i członków rodzin funkcjonariuszy, którzy z okazji naszego Święta mogli przekroczyć tego dnia „otwarte drzwi” Komendy Oddziału. Była symboliczna odprawa graniczna, gdzie można było otrzymać pamiątkowy paszport ze stemplem, można było posłuchać historii formacji w sali tradycji, postrzelać z broni pneumatycznej i laserowej, złożyć swoje odciski palców, obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu grupy do zadań specjalnych, a także pojazdy Straży Granicznej oraz gościnnie Straży Pożarnej, Policji i krośnieńskich jednostek wojskowych. Dużą atrakcją dla dzieci był pokaz pirotechniczny z robotem w roli głównej. Po zwiedzaniu był czas na odpoczynek i poczęstowanie się wojskową grochówką. Tegoroczna rocznica powstania Straży Granicznej była okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie 95 funkcjonariuszom (w tym 16 w korpusie oficerskim) oraz do wręczenia odznaczeń i medali zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i dla osób związanych z nasza formacją poprzez ścisłą współpracę. Odznaczenia i mianowania wręczali Wojewoda Lubuski Pan Jerzy Ostrouch, Komendant Nadodrzańskiego OSG płk SG Andrzej Kamiński oraz jego zastępca ppłk SG Tomasz Michalski. FILM Obchody Święta w NoOSG

21 maja 2013 roku w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej uczczono obchody XXII rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczystość uświetniała orkiestra 12. Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego ze Szczecina oraz zaproszeni goście z sąsiednich oddziałów i ośrodków szkolenia, włodarze Ziem Zachodnich oraz wielu przedstawicieli samorządów i współpracujących służb mundurowych oraz uczniów szkół, mieszkańców okolic i członków rodzin funkcjonariuszy, którzy z okazji naszego Święta mogli przekroczyć tego dnia „otwarte drzwi” Komendy Oddziału. Była symboliczna odprawa graniczna, gdzie można było otrzymać pamiątkowy paszport ze stemplem, można było posłuchać historii formacji w sali tradycji, postrzelać z broni pneumatycznej i laserowej, złożyć swoje odciski palców, obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu grupy do zadań specjalnych, a także pojazdy Straży Granicznej oraz gościnnie Straży Pożarnej, Policji i krośnieńskich jednostek wojskowych. Dużą atrakcją dla dzieci był pokaz pirotechniczny z robotem w roli głównej. Po zwiedzaniu był czas na odpoczynek i poczęstowanie się wojskową grochówką.

Tegoroczna rocznica powstania Straży Granicznej była okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie 95 funkcjonariuszom (w tym 16 w korpusie oficerskim) oraz do wręczenia odznaczeń i medali zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i dla osób związanych z nasza formacją poprzez ścisłą współpracę. Odznaczenia i mianowania wręczali Wojewoda Lubuski Pan Jerzy Ostrouch, Komendant Nadodrzańskiego OSG płk SG Andrzej Kamiński oraz jego zastępca ppłk SG Tomasz Michalski. 

FILM Obchody Święta w NoOSG

Z okazji tegorocznego Święta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalami za długoletnią służbę dziesięciu funkcjonariuszy naszego Oddziału. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył brązowym medalem za zasługi dla Straży Granicznej siedmiu funkcjonariuszy Oddziału, w tym ppłk SG Tomasza Michalskiego - zastępcę Komendanta NoOSG, przyznając ponadto brązowy medal zasługi dla Straży Granicznej Prokuratorowi Okręgowemu w Zielonej Górze Panu Alfredowi Staszakowi oraz Prokuratorowi Rejonowemu w Krośnie Odrzańskim Pani Danucie Monczyńskiej. Ośmiu funkcjonariuszy zostało odznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej odznaką Straży Granicznej.

do góry