Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Odprawa kadry kierowniczej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Odprawa kadry kierowniczej

17.09.2013

16 i 17 września br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej miała miejsce odprawa kadry kierowniczej Oddziału będąca niejako przeniesieniem tematów z ubiegłotygodniowej odprawy komendantów oddziałów i kadry kierowniczej Komendy Głównej Straży Granicznej. W oddziałowej odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek samodzielnych oraz ksiądz kapelan. Na odprawie podsumowano czynności służbowe podejmowane w ciągu ostatnich miesięcy poddając analizie ich wyniki i skuteczność. Ponadto Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński przekazał wytyczne Komendanta Głównego SG dotyczące zmian struktury organizacyjnej komend oddziałów. Omówiono również kwestie reorganizacji i zmiany zasięgu terytorialnego Oddziału oraz etapy realizacji związanego z tym harmonogramu.

16 i 17 września br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej miała miejsce odprawa kadry kierowniczej Oddziału będąca niejako przeniesieniem tematów z ubiegłotygodniowej odprawy komendantów oddziałów i kadry kierowniczej Komendy Głównej Straży Granicznej. W oddziałowej odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek samodzielnych oraz ksiądz kapelan. Na odprawie podsumowano czynności służbowe podejmowane w ciągu ostatnich miesięcy poddając analizie ich wyniki i skuteczność. Ponadto Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński przekazał wytyczne Komendanta Głównego SG dotyczące zmian struktury organizacyjnej komend oddziałów. Omówiono również kwestie reorganizacji i zmiany zasięgu terytorialnego Oddziału oraz etapy realizacji związanego z tym harmonogramu.
do góry