Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ślubowanie nowych funkcjonariuszy NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy NoOSG

06.10.2014

Dzisiaj w siedzibie komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyste ślubowanie złożyło pięcioro nowych funkcjonariuszy SG. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.

Dzisiaj w siedzibie komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyste ślubowanie złożyło pięcioro nowych funkcjonariuszy SG. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.
Nowo przyjęci do służby zostali wyłonieni spośród prawie 150 kandydatów. Zanim założyli mundur wszyscy musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną. Najwięcej osób nie sprostało badaniom psychologicznym.
Za kilkanaście dni cała grupa nowych strażników granicznych (czterech mężczyzn i jedna kobieta) wyjedzie na osiem miesięcy do jednego z ośrodków szkolenia SG. Po zdaniu egzaminów, jako kaprale SG, wrócą do Nadodrzańskiego Oddziału i przystąpią do pełnienia służby. Pierwsze doświadczenia zdobywać będą w Placówce SG w Kaliszu.
W tym roku to pierwsze w NoOSG przyjęcia do służby; kolejne planowane są w 2015 r.
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.
 
do góry