Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Seminarium dla funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Seminarium dla funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców

15.10.2014

W dniach 13-15 października 2014 r. w Łagowie Lubuskim odbyło się seminarium pt. „Zagadnienia problematyczne wynikające z realizacji zadań dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Organizatorem szkolenia był Wydział do Spraw Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.Podczas seminarium omawiano m.in. postępowanie wobec małoletnich cudzoziemców, udzielanie cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany, stosowanie środków alternatywnych do detencji, a także zagadnienia związane z kontrolą legalności pobytu i prowadzeniem postępowań w sprawie ustalania kosztów związanych z wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

W dniach 13-15 października 2014 r. w Łagowie Lubuskim odbyło się seminarium pt. „Zagadnienia problematyczne wynikające z realizacji zadań dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Organizatorem szkolenia był Wydział do Spraw Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Podczas seminarium omawiano m.in. postępowanie wobec małoletnich cudzoziemców, udzielanie cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany, stosowanie środków alternatywnych do detencji, a także zagadnienia związane z kontrolą legalności pobytu i prowadzeniem postępowań w sprawie ustalania kosztów związanych z wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.
W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze pionu ds. cudzoziemców wszystkich placówek oraz komendy Nadodrzańskiego Oddziału SG, którzy wymienili się również doświadczeniami.
Seminarium zorganizowano ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Emigrantów.

do góry