Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sądownictwa w sprawie cudzoziemców i ośrodków strzeżonych - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sądownictwa w sprawie cudzoziemców i ośrodków strzeżonych

11.12.2014

9 i 10 grudnia br. w Łagowie Lubuskim odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane w celu wzmocnienia współpracy organów właściwych w celach cudzoziemców, w szczególności w zakresie funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W spotkaniu tym uczestniczył Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.Spotkanie zorganizował Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. W rozmowach uczestniczyli m.in. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim oraz sędziowie sądów rejonowych z Wrocławia, Kalisza, Legnicy i Żar.

9 i 10 grudnia br. w Łagowie Lubuskim odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane w celu wzmocnienia współpracy organów właściwych w celach cudzoziemców, w szczególności w zakresie funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W spotkaniu tym uczestniczył Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.
Spotkanie zorganizował Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. W rozmowach uczestniczyli m.in. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim oraz sędziowie sądów rejonowych z Wrocławia, Kalisza, Legnicy i Żar.
W spotkaniu udział wzięli również komendanci wszystkich placówek NoOSG, naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców oraz kierownicy grup i zespołów właściwych w sprawach cudzoziemców w placówkach NoOSG.
Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zostali zapoznani ze specyfiką Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, a także zakresem czynności realizowanych przez ośrodek. Podczas obrad omawiano również zagadnienia związane z uprawnieniami Straży Granicznej, stosowaniem środków detencyjnych i ich alternatywą, legalnością i prawidłowością działań w stosunku do cudzoziemców przyjmowanych do strzeżonego ośrodka.
Spotkanie w Łagowie Lubuskim było współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu 1/15/EFPI/2013.

do góry