Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Handel ludźmi - konferencja naukowa - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Handel ludźmi - konferencja naukowa

24.02.2015

19 lutego 2015 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa „Carte blanche czy czyn zabroniony” dotycząca handlu ludźmi zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Udział w konferencji wzięła także koordynator Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej do spraw zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi por. SG Małgorzata Maciejewska.Konferencję otworzyli prof. Zbigniew Izdebski oraz dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Por. SG Małgorzata Maciejewska przedstawiła problematykę identyfikacji ofiar handlu ludźmi w Straży Granicznej. Odczyty wygłaszali również przedstawiciele Koła Naukowego PRISON przy UZ, Fundacji La Strada, Ośrodka Badań Handlu Ludźmi przy Uniwersytecie Warszawskim, Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz Europejskiego Punktu Pomocy Osobom Podlegającym Karze i Ofiarom Przestępstwa.Konferencję zakończyła debata oxfordzka „Carte blanche czy czyn zabroniony”.

19 lutego 2015 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa „Carte blanche czy czyn zabroniony” dotycząca handlu ludźmi zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Udział w konferencji wzięła także koordynator Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej do spraw zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi por. SG Małgorzata Maciejewska.
Konferencję otworzyli prof. Zbigniew Izdebski oraz dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Por. SG Małgorzata Maciejewska przedstawiła problematykę identyfikacji ofiar handlu ludźmi w Straży Granicznej. Odczyty wygłaszali również przedstawiciele Koła Naukowego PRISON przy UZ, Fundacji La Strada, Ośrodka Badań Handlu Ludźmi przy Uniwersytecie Warszawskim, Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz Europejskiego Punktu Pomocy Osobom Podlegającym Karze i Ofiarom Przestępstwa.
Konferencję zakończyła debata oxfordzka „Carte blanche czy czyn zabroniony”.
do góry