Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Komendant Główny SG w Nadodrzańskim Oddziale SG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Komendant Główny SG w Nadodrzańskim Oddziale SG

25.03.2015

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz przebywali wczoraj, 24 marca 2015 r., w placówkach SG w Tuplicach i Zgorzelcu. Wiceministrowi i Komendantowi Głównemu SG towarzyszył płk SG Andrzej Kamiński, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.Wiceminister Piotr Stachańczyk sprawdzał, jak funkcjonują placówki SG wewnątrz kraju po restrukturyzacji formacji. Zapoznany został z zadaniami, które realizują placówki w Tuplicach i Zgorzelcu. Komendanci placówek, ppłk SG Lesław Siwka w Tuplicach i ppłk SG Andrzej Torbicz w Zgorzelcu, przedstawili infrastrukturę kierowanych komórek organizacyjnych, omówili również specyfikę wykonywanych zadań i osiągnięte wyniki.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz przebywali wczoraj, 24 marca 2015 r., w placówkach SG w Tuplicach i Zgorzelcu. Wiceministrowi i Komendantowi Głównemu SG towarzyszył płk SG Andrzej Kamiński, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Wiceminister Piotr Stachańczyk sprawdzał, jak funkcjonują placówki SG wewnątrz kraju po restrukturyzacji formacji. Zapoznany został z zadaniami, które realizują placówki w Tuplicach i Zgorzelcu. Komendanci placówek, ppłk SG Lesław Siwka w Tuplicach i ppłk SG Andrzej Torbicz w Zgorzelcu, przedstawili infrastrukturę kierowanych komórek organizacyjnych, omówili również specyfikę wykonywanych zadań i osiągnięte wyniki.

PSG Tuplice


PSG Zgorzelec

do góry