Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Konferencja rozpoczynająca realizację projektu dot. handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Konferencja rozpoczynająca realizację projektu dot. handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej

Autor:

23 czerwca 2015 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Zagrożenia handlem ludźmi i przestępczością transgraniczną w województwie lubuskim”. Konferencja ta to jeden z głównych punktów projektu „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” realizowanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki razem z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Uniwersytetem Warszawskim; spotkanie miało miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.Konferencję otworzyli Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos oraz Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.

23 czerwca 2015 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Zagrożenia handlem ludźmi i przestępczością transgraniczną w województwie lubuskim”. Konferencja ta to jeden z głównych punktów projektu „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” realizowanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki razem z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Uniwersytetem Warszawskim; spotkanie miało miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.
Konferencję otworzyli Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos oraz Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.
Rozpoczynający cykl wykładów prof. dr hab. Zbigniew Lasocik (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi przy Uniwersytecie Warszawskim) omówił temat „Handel ludźmi – nowe formy i nowe zadania władz publicznych, także lokalnych w aspekcie województwa lubuskiego”. Znaczną część konferencji stanowiło przedstawienie roli Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Polski i Schengen. St. chor. SG Małgorzata Dolot wygłosiła dwa wykłady: „Straż Graniczna i jej zadania na wewnętrznej granicy Schengen” oraz „SG w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen”. Tematy, które przedstawili inni prelegenci to m.in. rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa, zadania organów władzy publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, zwalczanie handlu ludźmi w doświadczeniach lubuskiej policji.
W konferencji licznie uczestniczyli funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG, pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele służb mundurowych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.
Projekt „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” realizowany jest w ramach Programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz migracją grup przestępczych” finansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności służb mundurowych i cywilnych do zapobiegania i zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.
Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez profilaktykę zjawiska handlu ludźmi oraz wspieranie jego ofiar na terenie województwa lubuskiego, zwiększanie świadomości i efektywności działania służb zwalczających przestępczość transgraniczną, podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy SG i pracowników administracji publicznej w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w ramach działań związanych z realizacją projektu przeprowadzi szkolenia podnoszące efektywność współpracy z podmiotami zagranicznymi (m.in. kurs informatyki śledczej, zwalczania przestępczości transgranicznej), a także blok szkoleń dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie fałszerstw dokumentów; wykona również ćwiczenie praktyczne na wypadek przywrócenia kontroli granicznej. Wszystkim działaniom towarzyszyć będzie szeroka kampania społeczna, która ma trafić do jak największego kręgu odbiorców.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 465 000 zł, a wartość dofinansowania 1 245 250 zł. Na realizację działań Straży Granicznej w ramach projektu „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej” przeznaczona jest prawie jedna trzecia tej kwoty.

Foto: NoOSG i LUW

do góry