Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Autor:
18.09.2017

Komendant Oddziału
gen.bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582002
fax: +48 683582701
komendant.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Z-ca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy graniczne)
płk SG Tomasz MICHALSKI

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582002
fax: +48 683582701

p.o. Z-ca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy logistyczne)
ppor. SG Małgorzata WĘGLARSKA-PRZEPIÓRA 

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582006
fax: +48 683582703

Główny Księgowy
płk SG Edyta Lewandowska-Ślipko
do góry