Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

21.12.2009

Komendant Oddziału
gen.bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582002
fax: +48 683582701
komendant.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Zastępca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy graniczne)
płk SG Tomasz MICHALSKI

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582002
fax: +48 683582701

Zastępca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy logistyczne)
ppor. SG Małgorzata WĘGLARSKA-PRZEPIÓRA 

sekretariat Zastępcy Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582006
fax: +48 683582703

Główny Księgowy
płk SG Edyta Lewandowska-Ślipko
do góry