Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt:
KIEROWNIK ZMIANY STRZEŻONEGO OŚRODKA
tel. 068 358 21 41
Sekcja Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców SOdC tel. 68 358 23 49, fax 68 358 27 38 (rezerwacja miejsc)
Oddział Męski I piętro: 68 801 32 13, Oddział Męski parter: 68 801 32 55

Kierownictwo Ośrodka:


Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
mjr SG Krzysztof Słowik
tel. 68 358 2200
Zastępca Naczelnika Wydziału - Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 
tel. 68 358 2120

Osoby wyznaczone do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:

  • Naczelnik i Zastępca Naczelnika
  • st. chor. sztab. SG Iwona Wójcicka-Cieślak tel. 0 68 358 22 33
  • st. chor. SG Daria Nippe tel. 0 68 358 21 50
  • chor. SG Daniel Łowkiel tel. 0 68 358 22 81

Wniosek o widzenie

Zasady widzeń cudzoziemcówStrzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim powstał 1 stycznia 2009 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 roku. Strzeżony Ośrodek jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W strzeżonym ośrodku mogą przebywać cudzoziemcy zgodnie z postanowieniem sądu, którzy zostali zatrzymani przez uprawnione organy na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, a w szczególności za usiłowanie lub przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, uchylających się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywających na terytorium RP bez wymaganych dokumentów, wykonujących pracę bez odpowiedniego zezwolenia. W Strzeżonym ośrodku mogą być również umieszczeni cudzoziemcy będący w procedurze o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP, a naruszający przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Cudzoziemiec po przyjęciu do strzeżonego ośrodka jest pouczany w zrozumiałym dla niego języku, o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznawany jest z przepisami regulującymi pobyt w strzeżonym ośrodku.
Cudzoziemcy poruszają się po terenie ośrodka w czasie i miejscach wyznaczonych przez kierownika ośrodka. Stały nadzór nad cudzoziemcami sprawuje służba dyżurna ośrodka.
Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku ma zapewnioną opiekę medyczną i wyżywienie zgodne z wymaganiami religijnymi i kulturowymi.

Jednym z podstawowych praw cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku jest możliwość posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. Do dyspozycji cudzoziemców zostało wyznaczone specjalne pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych.

Czas wolny cudzoziemców zagospodarowują funkcjonariusze prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W ramach zajęć prowadzona jest między innymi nauka języka polskiego. Cudzoziemcy poznają podstawowe słownictwo i zwroty pozwalające na porozumiewanie się ze służbą dyżurną oraz zgłaszanie swoich próśb i wniosków związanych z pobytem w strzeżonym ośrodku. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę cudzoziemców. Ponadto w celu integracji cudzoziemców oraz wprowadzenia form współzawodnictwa organizowane są turnieje i zawody sportowe. Zwycięzcy otrzymują drobne upominki co mobilizuje osadzonych do uczestnictwa w nich. Mając na uwadze różnego rodzaju potrzeby cudzoziemców, czasem ich skomplikowaną sytuację życiową administracja ośrodka organizuje spotkania z różnymi instytucjami pozarządowymi działającymi na rzecz cudzoziemców.

Cudzoziemcy podczas pobytu w strzeżonym ośrodku mają prawo do dokonywania zakupów z własnych środków finansowych. Mogą to to być m.in. artykuły żywnościowe i przedmioty osobistego użytku służące do utrzymania higieny osobistej oraz posiadania ich w pokoju dla cudzoziemców.

PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ PAKOWANIA NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE CUDZOZIEMCOM UMIESZCZONYM W STRZEŻONYM OŚRODKU LUB ARESZCIE DLA CUDZOZIEMCÓW. POWYŻSZE DOTYCZY ŻYWNOŚCI PRZESYŁANEJ W PACZKACH JAK RÓWNIEŻ ŻYWNOŚCI PRZEKAZYWANEJ W TRAKCIE WIDZENIA Z CUDZOZIEMCEM.Kontakt

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1
tel. +48 68 358 21 11, fax +48 68 358 27 00

Dyżurny operacyjny Oddziału (24 h/dobę):
tel. +48 68 358 20 11, tel.  kom. +48 721 960 400
e-mail: sdo.nadodrzanski@strazgraniczna.pl 
 
Telefon Interwencyjny SG: 0 800 422 322 
Telefon Zaufania NoOSG: +48 68 358 22 22

Rzecznik Prasowy

mjr SG Irena Skuliniec
Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej
tel. +48 68 358 20 10 (godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 665 998 808

rzecznik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Rzecznik Prasowy odpowiada wyłącznie na zapytania dziennikarzy. 

Pozostałe listy będą przekazywane do innych komórek organizacyjnych NoOSG według właściwości.
skargi i wnioski

Fundusz Granic Zewnętrznych